Jezus Christus zegt:

Laat hen allen
één zijn.

De Nationale Synode is een beweging die de eenheid onder christenen wil stimuleren. In 2018 en 2019 is een vierde bijeenkomst gepland, 400 jaar na de Nationale Synode van 1618 en 1619.

Laatste Nieuws

De tragiek van de afscheiding

De Afscheiding van 1834 was een beweging van opwekking en herleving in de kerk. De al gauw ontstane twisten over…

Lees verder

De katholiciteit van de gereformeerden

In het Reformatorisch Dagblad een uitgebreid interview met prof. dr. W. van Vlastuin naar aanleiding van zijn jongste boek over de…

Lees verder

Uitzien naar een verenigde kerk

In de christelijke kranten de voorbije weken veel aandacht voor 500 jaar reformatie en de toenadering die rondom deze herdenking…

Lees verder
Wat beoogt de Nationale Synode?
Jezus Christus zegt: Laat al mijn volgelingen één zijn, zodat de wereld gelooft. De Nationale Synode wil naar Zijn gebed luisteren en er ook gevolg aan geven. In 2018 en 2019 gedenken we het jubileum van de Nationale Synode van 1618 en 1619. De Nationale Synode wil...

Aftellen

Videos