Boek Eginhard Meijering over apostolicum en Nationale Synode

Bij Uitgeverij Kok is het boek Ja, dat geloof ik (en wel hierom) van Eginhard Meijering verschenen.

Hierin probeert hij duidelijk te maken hoe de Apostolische Geloofsbelijdenis in onze tijd uitgelegd zou kunnen worden voor mensen die in de christelijke traditie willen staan. In een korte slotbeschouwing gaat hij in op de bedoelingen van de Nationale Synode.

De omslag van het boek 'Ja, dat geloof ik (en wel hierom)'.
Ja, dat geloof ik van oud-hoogleraar en lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen Eginhard Meijering is een pleidooi om te (blijven) geloven, zegt uitgeverij Kok in een toelichting. Meijering schrijft op kleurrijke wijze op wat hij nog wél gelooft. Hij stelt daarbij kritische vragen die zowel voor de afhakers als voor de blijvers herkenbaar zijn: leven we in een tijd die om een ander geloof of om een andere verwoording van het geloof vraagt? Of zijn we in de loop der jaren zelf innerlijk veranderd?

In het boekje is ook de Belijdenis van Constantinopel als de dragende credotekst van de Nationale Synode afgedrukt.

Ja dat geloof ik (en wel hierom) (144 blz. , ISBN 978 90 435 2582 4) is verkrijgbaar bij Kok.

PERS: Nationale Synode wil federatie kerken

De stuurgroep nationale synode wil kerken in Nederland nader met elkaar verbinden door middel van een federatie, zo schreef het Reformatorisch Dagblad.  

pers

De christelijke pers wijdden een aantal kolommen aan de vervolgstappen vanuit de Nationale Synode.

De krant tekende die woorden op uit de mond van voorzitter, ds. G. de Fijter. De stuurgroep heeft aan kerken die betrokken zijn bij de nationale synode een notitie gestuurd van de hand van dr. Jaap van Beelen. Daarin worden mogelijkheden geïnventariseerd om te komen tot een federatie.

Lees hier meer uit het RD.

Het Nederlands Dagblad schrijft in soortgelijke bewoordingen over de vervolgstappen: De stuurgroep van de interkerkelijke Nationale Synode heeft vrijdag haar einddoel bekendgemaakt: binnen een nieuw op te richten Verbond van Protestantse Kerken en Geloofsgemeenschappen moet ruimte komen voor elkaars voorgangers en voor deelname aan elkaars avondmaalsvieringen.

Dat staat in een concreet plan van de stuurgroep, dat vrijdag aan alle protestantse kerken en geloofsgemeenschappen is gestuurd. Begin volgend jaar wil de stuurgroep hierover in gesprek met officiële afvaardigingen van de uitgenodigde kerken.

Lees hier meer uit het Nederlands Dagblad.

 

Nationale Synode nodigt kerken voor volgende synode

De Stuurgroep van de Nationale Synode heeft de protestantse kerken in Nederland aangeschreven over het vervolg van de Nationale Synode, in 2016 en 2018/2019. Lees hieronder de brief.

De EO is in de persoon van Peter Grasmeijer vertegenwoordigd in de Stuurgroep.

De Nationale Synode krijgt in 2016 een vervolg.

De afgelopen jaren hebben velen van u hun betrokkenheid bij het werk van de Nationale Synode getoond. Met name tijdens de beide bijeenkomsten in Dordrecht, in 2010 en 2013, kwam die betrokkenheid tot uitdrukking. Maar ook verder heeft u op vele wijzen uw belangstelling getoond, financiële steun verleend en in sommige gevallen u ook officieel laten vertegenwoordigen in de Stuurgroep Nationale Synode. De Stuurgroep is hier dankbaar voor en heeft mede dankzij uw betrokkenheid veel zegen op haar werk mogen ervaren.

Wij betrekken u daarom ook graag bij de voortgang van onze plannen. Op dit moment zijn wij voornemens nog twee keer een Nationale Synode in Dordrecht te organiseren, in 2016 en in 2018 of 2019. De laatste Synode is afsluitend bedoeld, als herinnering aan de grote Nationale Synode van Dordrecht in 1618/1619.

Klik hier om de brief in zijn totaliteit te lezen.
Klik hier voor een internationale verkenning van het federatieve model

Televisie-uitzendingen over de Nationale Synode

De voorbije maanden is door Zendtijd voor Kerken (ZvK) verschillende keren aandacht geschonken aan de Nationale Synode. In een tweeluik onder de titel ‘Reik elkaar de hand’ blikt voorzitter Gerrit de Fijter van de Nationale Synode terug op de bijeenkomsten in oktober. In augustus zond ZvK een compilatie uit van de Nationale Synode in oktober vorig jaar.

Foto Jan Klein

Foto Jan Klein

De uitzendingen bevatten onder meer interviews, een sfeerimpressie en beelden van samenzang, gebed en debat uit de Grote Kerk in Dordrecht.

De drie uitzendingen zijn hieronder terug te kijken.

ZvK

Reikelkaardehand1

 

 

 

 

Reikelkaardehand1

 

Reisverslag Nationale Synode

Professor doctor Hans Sebastian Beck trok als afgevaardigde van de universiteit van Basel naar de Nationale Synode van 1618-1619. De Stichting Nationale Synode kreeg een reisverslag van Beck in bruikleen.

Hans Sebastian Beck

Hans Sebastian Beck

 

Beck ging niet alleen om te luisteren, maar kreeg van voorzitter van de Nationale Synode Johannes Bogerman ook de taak om de zeven bewijsredenen waarmee de remonstranten in de Haagse conferentie beweerd hadden dat de genade van de geboorte wederstandelijk is, te weerleggen. Nieuwsgierig? Lees hier een uitgebreid reisverslag van Beck, en zijn collega doctor, Wolfgang Meyer.

 

 

De Nationale Synode door de ogen van de media

In de media was voor, tijdens en na de Nationale Synode 2013 volop aandacht voor het tweedaagse evenement in Dordrecht. Christelijke, maar ook de niet-christelijke media toonden volop belangstelling voor de Nationale Synode.

Wat schrijven de media?

In het voortraject was volop aandacht voor de glossy Dordt en het bijhorende onderzoek. Persdiensten, kranten, online nieuwsorganen en diverse audiovisuele media – van de NOSElsevier en PowNed tot het Reformatorisch Dagblad, het Nederlands Dagblad en RefoWeb – besteedden aandacht aan de bijzondere uitkomsten van het onderzoek dat qua deelnemers alle verwachtingen overtrof. Christenen schamen zich voor verdeeldheid, maar hebben tegelijkertijd niet al te goede hoop op een verenigde kerk in de toekomst. Zie hier een infographic.
Andries Knevel interviewde voorzitter Gerrit de Fijter van de stuurgroep van de Nationale Synode voor Andries Radio.

De Nederlandse pers sloeg op de eerste dag van de Nationale Synode op tilt, toen dagblad Trouw op de voorpagina kopte dat de dames van Femen een bloteborstenprotest wilde houden bij De Grote Kerk. Cameraploegen rukten uit, maar tevergeefs, want de dames trokken zich terug. PowNews-verslaggever Tom Staal zette een nep-protest op poten, zonder blote borsten. Ondertussen ging de Nationale Synode gewoon door. In het volgepakte Wartburgcollege begon de ochtend met geloofsgesprekken. In de even volgepakte Grote Kerk ging het programma verder. Ook de glossy Dordt – helemaal van deze tijd – werd gepresenteerd.

Op zaterdag schreven veel kranten over de eerste dag van het evenement. Overigens hadden Neerlands twitteraars ook niet stilgezeten. En ook de zaterdag werd niet over het hoofd gezien. Hoewel prof. dr. Van de Beek vanwege privé-omstandigheden niet aanwezig kon zijn, gaf hij na afloop nog wel een reactie.