Hoe kan de kerk zo versplinterd zijn?

Dr. ir. Jan van der Graaf trekt dagelijks baantjes met een “rechtgeaarde” rooms-katholiek, vertelt hij ter afsluiting van de conferentie…

Lees verder

‘Met al die mensen voel ik me verbonden’

De kerkmuren tussen de volgelingen van de Heere Jezus zijn onmogelijk. Als Zijn gebed „opdat zij allen één zullen zijn”…

Lees verder

Oecumenisch uitzoomen met Eric Peels

Zicht op de echt grote verschillen kan ons helpen te waken tegen het uitvergroten van kleinere verschillen tussen kerken, hoe…

Lees verder

Lees hier de toespraken van de Nationale Synode terug

Tijdens de slotmanifestatie van de Nationale Synode in Dordrecht op 29 mei in de Grote Kerk in Dordrecht waren er…

Lees verder
Wat beoogt de Nationale Synode?
Jezus Christus zegt: Laat al mijn volgelingen één zijn, zodat de wereld gelooft. De Nationale Synode wil naar Zijn gebed luisteren en er ook gevolg aan geven. In 2018 en 2019 gedenken we het jubileum van de Nationale Synode van 1618 en 1619. De Nationale Synode wil...

Aftellen

Jezus Christus zegt:

Laat hen allen
één zijn.

De Nationale Synode is een beweging die de eenheid onder christenen wil stimuleren. In 2018 en 2019 is een vierde bijeenkomst gepland, 400 jaar na de Nationale Synode van 1618 en 1619.

Videos