NIEUWS

Plaatsnemen in het schip der kerk

Als we ons belijden niet meer leven en beleven, is het gevaar van gestolde waarheden niet denk- beeldig. Het wordt dan benauwd in de kerk en wie naar adem snakt, zet de ramen open. Toch kan dat ook weer nare gevolgen hebben, zeker als je allergisch bent. Dat schrijft prof. M.J. Kater in het Reformatorisch Dagblad van 15 september.

“Voor de reformatoren was bel den echter een vorm van zingen, een doxologie. Vanuit die gedeelde overtuiging verscheen een bundel opstellen onder redactie van dr. A. J. Kunz en drs. P. J. Vergunst met de titel ”Reformatie. nu”. De leidende vraag daarin is: Welke betekenis hebben de geloofskernen van de Reformatie voor het christenleven in deze tijd?

Aan de hand van het Apostolicum maken de schrijvers duidelijk waar het in de Reformatie destijds om ging en waar het voor ons nu op aankomt. De opstellen worden afgewisseld met korte historische schetsen over bekende, maar ook minder bekende reformatoren. Uiteraard zijn deze schetsen fragmentarisch, maar ze zijn wel instructief omdat één speciaal punt de aandacht krijgt.

Veelzijdig

Waarom zou ik mensen aanraden deze bundel te lezen? Drie redenen. In de eerste plaats vanwege de vele mooie zinnen die stimuleren tot verder nadenken. Een kleine bloemlezing. Als het gaat over God, de Vader en Schepper: „De belijdenis van Gods scheppende hand is een geloofsbelijdenis uit een kindermond.” Over Jezus, onze Heere (en met name dit laatste aspect): „Een christen dient te verstaan dat niet allereerst de wereld veroverd moet worden, maar het eigen hart.” En over Jezus’ lijden: „De focus op het l den van Christus als offer voor de zonde betekent tegelijkertijd dat de wandel achter Hem aan een lichte tred krijgt.”

In het kader van de zinsnede ”om te oordelen de levenden en de doden”, volgt na enkele kernachtige passages hierover uit Calvijns Institutie: „Dit is het eerste wat Calvijn doet met de angst voor het oordeel (…) hij spoort hen aan zich in gedachten voor Gods oordeel te plaatsen. Dan is het meteen uit met het idee dat men zich misschien nog op een of andere manier voor Hem zou kunnen verantwoorden en kan men rechtstreeks de toevlucht nemen tot Gods barmhartigheid.” Een heleboel getob heeft te maken met zelfhandhaving.”

Katoliek vandaag
Kater besprak ook het boek van dr. W. van Vlastuin, getiteld Katholiek vandaag. Hieronder enkele alinea’s hieruit.

“Een opwekking om als gereformeerden meer katholiek te gaan leven en belijden, klinkt ook helder en luid in een studie van heel andere aard. Katholiek vandaag is meer een diepteboring. Dat is het geval gelet op wat er vanuit de geschiedenis over de betekenis van het woord ”katholiek” wordt voorgeschoteld. Maar het is zeker van toepassing op wat in het tweede deel van deze studie wordt opgediend: een theologie van de katholiciteit.
Dat ik ondertussen spreek in beelden van een maaltijd verraadt mijn visie op ”Katholiek vandaag. Een gereformeerd gesprek over katholiciteit” waarop dr. W. van Vlastuin, hoogleraar theologie
en spiritualiteit van het gerefor- meerd protestantisme aan de VU, ons trakteert.
Wat het historische deel betreft, wordt de lezer allereerst meegenomen naar het spreken over katholiciteit in de Vroege Kerk. Katholiek was in die tijd allereerst een kwalitatief begrip: het ging om de volle waarheid en de rijkdom van de christelijke leer. In de loop van de eeuwen kwam er meer oog voor het kwantitatieve aspect, de universaliteit van het ene christelijke geloof van de kerk die over de hele aarde verspreid is.
Daarmee hebben we twee aspecten te pakken die van wezenlijk belang zijn voor de kerk van vandaag. Hoe katholiek zijn besluiten van kerkelijke vergaderingen van een bepaalde denominatie te noemen? Die vraag heeft betrekking op het ”volle Evangelie” en de ”hele Christus”, én op de overeenstemming die er al of niet is met allen die de Naam van Christus aanroepen.

Wie het gehele artikel wil lezen, kan hier terecht.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *