NIEUWS

Conferentie Kerkmuren: zegen of vloek?

Kerkelijke eenheid en verdeeldheid staan centraal op de conferentie Kerkmuren: zegen of vloek?  die op 28 september 2019 wordt gehouden. Deze conferentie is georganiseerd ter gelegenheid van de publicatie van het boek Spirituele Oecumene. Wie op 29 mei in de Grote Kerk in Dordrecht was, vindt hier ook z’n plaats.

De organisatie is in handen van de Vereniging Protestants Nederland, Uitgeverij Brevier en de leerstoel in oprichting die in samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische Universiteit Kampen en de  Protestantse Theologische Universiteit uitgaat van de Stichting Nationale Synode. De leerstoel draagt de titel Reformed Ecclesiology and Catholicism.

Wat is de zin en onzin van kerkmuren? Zijn ze hecht of worden ze steeds meer geslecht? Er is tegenwoordig in toenemende mate geestelijke herkenning over kerkmuren heen. Welke kansen en uitdagingen biedt dat voor een wereldwijde geestelijke oecumene?

Deze en andere vragen komen aan de orde op de conferentie Kerkmuren: zegen of vloek? De kerk in de 21ste eeuw in het spanningsveld van een hoog- en laagkerkelijke spiritualiteit. Deze conferentie is georganiseerd door Vereniging Protestants Nederland en Uitgeverij De Banier/Labarum Academic. Sprekers zijn, onder anderen: Bram van de Beek, Eginhard Meijering, Patrick Nullens, Herman Speelman, Tjeerd Visser, Wim van Vlastuin, Klaas van der Zwaag. Ze gaan in debat onder leiding van Andries Knevel. De conferentie vindt plaats in Amersfoort.

De conferentie wordt gehouden ter gelegenheid van de publicatie van het boek Spirituele oecumene. Over de vele vormen van onze gezamenlijke en persoonlijke omgang met God. Aan dit boek werkten vijftig prominente theologen en kerkleiders, uit alle mogelijke kerkelijke tradities, mee. Het boek is vanaf  28 september verkrijgbaar.

U kunt zich intekenen voor dit boek en/of voor de conferentie via info@debanier.nl of door te bellen naar 055-5390650.

1 comments
  • Annet Geijlvoet zegt:

    Dit congres kwam onder mijn aandacht via media aandacht. Ik wil u, de nationale synode, er op wijzen dat er geen discussie kan zijn over de eenheid in de protestantse kerk met alleen maar mannen. Oer Hollandse mannen. Zonder diversiteit in uw pannel is de discussie een farce. Als kerk zal je binnen en buiten de kerkmuren de ontmoeting met iedereen in Nederland moeten zoeken. Om open te staan voor anderen heb je ook anderen nodig om je te helpen en te wijzen waar en hoe je elkaar kunt ontmoeten in eenheid. Daarmee vind je diversiteit in breedst mogelijke zin in de eenheid van geloof in God. Succes met verbeteren van uw congres.

  • Een bericht schrijven

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *