NIEUWS

‘God ziet maar één kerk’

Het ‘Manifest voor Eenheid’ gaat niet om een geplánde eenheid. ,,We willen zichtbaar maken wat er állang gaande is in Nederland”, zegt Wilkin van de Kamp. ,,Als God kijkt naar Groningen, Amersfoort of Haarlem ziet hij maar één kerk.”

Wilkin van de Kamp is voorganger van de Euregio Christengemeente in Aalten. Hij is lid van de stuurgroep Wij kiezen voor eenheid. Die bestaat verder nog uit Joop Gankema (Stichting Opwekking), Robbert Jan Perk (Evangelisch Werkverband), Frank Pot (Fire Nederland) en Cees Vork (Gebedsbeweging ‘Op de bres’).
,,Van meerdere kanten uit Nederland kwamen er geluiden dat er een dag van verootmoediging plaats zou moeten vinden voor de eenheid van de kerken in Nederland. Soortgelijke initiatieven zie je al in Zwitserland waar je de landelijke bijeenkomst Christday hebt en in Washington met The Call.” In Nederland kreeg The Call enkele jaren geleden ook navolging maar niet zo breed als nu de bedoeling is.
De stuurgroep is nu gekomen tot een driestappenplan: ‘een verbond sluiten, verbond vieren, verbond verkondigen’. ,,Het verbond sluiten is het Manifest. Vervolgens willen we het verbond vieren. Dat betekent dat het navolging moet krijgen in het land doordat de kerkelijke leiders vragen aan hun achterban om zich er ook achter te scharen. De laatste stap is het verbond verkondigen. Dat we aan Nederland laten zien dat de verdeelheid verleden tijd is. Dat willen we mogelijk doen op het Malieveld met een bijeenkomst van alle kerken die zich daar bij willen aansluiten. Dan willen we bidden en ook vergeving vragen.”

De laatste stap is het verbond verkondigen. Dat we aan Nederland laten zien dat de verdeelheid verleden tijd is.

Volgens Van de Kamp past het in beweging die in Nederland gaande is. ,,Wij organiseren dit niet. We gaan alleen maar mee in het proces dat er al is. ‘Als God naar een stad kijkt, ziet hij maar één kerk’, zegt ds. Hans Eschbach in zijn interview. In steden als Groningen, Amersfoort, Haarlem, maar ook in bijvoorbeeld Drachten zijn er heel wat samenwerkingsverbanden. Voorgangers treffen elkaar al in gebedsgroepen waar ze met elkaar bidden. Wij willen dat meer en meer zichtbaar maken.”
Dat is ook een van de redenen waarom het boek Wij kiezen voor eenheid cadeau wordt gegeven aan de plaatselijke pastores.
Het oorspronkelijke plan was om de boekpresentatie volgende week donderdag te houden in de Domkerk in Utrecht; de plek die wordt gezien als de bakermat van de kerstening in Nederland. ,,Maar daar hadden ze maar een klein restaurant, dus nu doen we het in een hotel in Hilversum.” Onderdeel van de bijeenkomst van donderdag is namelijk eerst een gezamelijke lunch van de kerkleiders.

Eerder kwamen ds. Arjan Plaisier en ds. Gerrit de Fijter (voormalige synodepreses Protestantse Kerk) al met het idee voor een Nationale Synode van kerken in ons land. ,,Dit bijt elkaar niet, want dat was iets waartoe officieel door één kerkgenootschap is opgeroepen. Dit is officieus, maar komt wel van de kerkelijke leiders zelf.”

Jaren
De ondertekening gebeurt op persoonlijke titel ,,omdat wanneer het langs instituten als synodes en vergaderingen moet dat jaren duurt”, aldus Van de Kamp.
Op de bijeenkomst in Hilversum zullen mgr Gerard de Korte (bisschop van Groningen-Leeuwarden), dr. Arjan Plaisier (scriba Protestantse Kerk) en ds. Peter Sleebos (voorzitter VPE) een persoonlijke getuigenis en oproep doen tot eenheid, nadat eerst het Manifest is voorgelezen. ,,Daarna volgt een oproep van Cees de Vork aan de aanwezigen om hun achterban te betrekken in dit proces.”
i Het boek ‘Wij kiezen voor eenheid’ is een uitgave van Crosslight te Aalten en is geschreven door Wilkin van de Kamp en Joke Tan. Prijs: 7,95 euro. De ondertekening van het Manifest voor Eenheid is donderdag in het hotel Tulip Inn in Hilversum.

2 comments
 • L.S.,
  Alle kerken één. Vragen we ons ook wel af waarom de kerken zo verdeeld zijn? God zie maar één kerk en wel die kerk die het verbond in acht neemt dat Hij zelf gesloten heeft met zijn volk. Dit verbond staat opgetekend in Ex. 20 t/m Ex. 23.
  Alle kerken zijn hiervan afgeweken. Men heeft dogma’s naar eigen inzicht teoegevoegd, vandaar de verdeelheid. Men beweerd te geloven in Gods Woord maar houdt zich er niet aan. Wanneer ierdeen zich houdt aan Gods geboden en richtlijnen zou er geen verdeeldheid meer zijn. Eén voorbeeld : Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Deze dag (de 7e en niet de 1e) heeft God gesteld als een teken tussen Hem en zijn volk opdat zij zouden weten dat Hij hun God is en hen heiligt. Zie Matth.5: 17-19. Jezus heeft met zijn leven duidelijk gemaakt, dat ieder die beweert te geloven in Zijn Vader,dient te leven naar diens geboden en niet vogens menselijke inzettingen.
  Zo lang men afwijkt van Gods geboden (onderwijzing) zal er verdeeldheid zijn. Ik wens u veel wijsheid en Gods zegen.

 • Leen de Kruijf zegt:

  Ik moet denken aan het bezoeken van de kerkdiensten op het psychiatrisch centrum waar ik jaren werkzaam was. Tijdens de kerkdienst was het genieten van de eenheid aan verscheidenheid van de aanwezige kerkgangers. Ook een kerkdienst waar woorden klonken over een herder die waakt over een kudde. Je voelde als het ware het verlangen om alle geloofsovertuigingen onder te brengen in die ene kudde en daardoor afscheid te nemen van alle verdeeldheid. Een voelbaar aanwezig zijn van een eensgezindheid waar het persoonlijk geloofsleven onderdak kan vinden. Geen dogma”s maar een gevoel waar verscheidenheid kan samenvloeien in verbondenheid. Ik hoop van harte dat de Nationale Synode het in zich heeft om een orthodoxe, moderne en zelfs een ongeletterde theologie in verbondenheid in die ene kerk kan laten samenvloeien. Lukt dit niet dan ziet de toekomst voor de kerk er niet goed uit. Resumerend, het is de hoogste tijd voor het nemen van een verbonden verantwoordelijkheid.

 • Een bericht schrijven

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *