NIEUWS

Nationale Synode echt zonder RKK

Ds. Arie de Snoo, oud-synodevoorzitter van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), vindt dat de Rooms-Katholieke Kerk wel moet worden uitgenodigd voor de ‘nationale synode’. De Protestantse Kerk, initiatiefnemer, ziet dit liever niet gebeuren.

Dat blijkt uit een discussie in het programma Andries Radio, van de Evangelische Omroep. Daarin discussiëren onder anderen De Snoo en Gerrit de Fijter, oud-synodepreses van de Protestantse Kerk, over de ‘nationale synode’.

Die bijeenkomst, een idee van De Fijter, zou in 2010 moeten worden gehouden. In een column schreef hij enige tijd geleden dat alle kerken uit de lutherse en calvinistische traditie een ,,krachtig getuigenis” zouden moeten laten horen in Nederland – dus zónder de Rooms-Katholieke Kerk.

De Snoo staat echter een ,,ontmoeting van iedereen die Christus belijdt” voor ogen, zegt hij in de uitzending. ,,Dat je elkaar in de ogen kunt kijken als bondgenoten en kunt benoemen wat je samenbindt. Ik onderschrijf de roeping tot eenheid die alle kerken hebben.” In tweede instantie zou er echter een bijeenkomst georganiseerd moeten worden voor alleen gereformeerde kerken. ,,Ik ben voor eenheid van mensen die de gereformeerde belijdenis onderschrijven.”

Katholiekenhater
Oud-preses De Fijter staat precies het omgekeerde voor ogen, zo blijkt. Na een eerste ‘nationale synode’ zou er een ‘oecumenisch concilie’ moeten komen – ditmaal mét de Rooms-Katholieke Kerk. ,,Ik wil er in de eerste ronde écht geen Rooms-Katholieken bij. Echt niet. Waarom? Omdat, als dat wel gebeurt, een aantal mensen een stok heeft om mee te slaan. Je moet eerst zorgen dat je de protestanten, met al hun verdeeldheid, bij elkaar brengt. Als dat achter de rug is, is de betrokkenheid van de Rooms-katholieken een tweede stap”, aldus De Fijter.

Ik ben geen katholiekenhater, daar gaat het niet om. Met bisschop De Korte kan ik samen bidden, ik noem hem broeder in Christus. Het instituut Rooms-Katholieke Kerk is een andere zaak.

,,Ik ben geen katholiekenhater, daar gaat het niet om. Met bisschop De Korte kan ik samen bidden, ik noem hem broeder in Christus. Het instituut Rooms-Katholieke Kerk is een andere zaak. Bij de vorming van onze kerk in 2004 had je een paar van die rakkers die zeiden: PKN betekent Paus Komt Nader. Dat wil ik niet weer. Ik ben bang voor machtsinstituten.”

1 comments
  • guusalewijn zegt:

    Als men dan zo benauwd is voor deelname van de r.k. kerk zou men kunnen beginnen de OUD-
    KATHOLIEKE KERK uit te nodigen die voluit oecumenisch gezind is, het primaat van de paus en het verplichte celibaat enz. niet kent en veel in huis heeft dat het protestantisme kan verrijken.

  • Een bericht schrijven

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *