NIEUWS

Nationale synode zal “protestants forum” zijn

De ”nationale synode” zoals ds. G. de Fijter die voor zich ziet, heeft inmiddels als ondertitel gekregen ”een protestants forum” – à la het ”Global Christian Forum”. Wat de Kamper predikant betreft, heeft de ‘synode’ plaats op 31 oktober 2010. „Maar dat is op een zondag.”

Dat zegt de oud-preses van het synodebestuur van de Protestantse Kerk in Nederland zaterdagmorgen in het EO-programma Andries Radio. Samen met ds. D. Quant en ds. A. de Snoo, respectievelijk oud-voorzitter van de Christelijke Gereformeerde Kerken en van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, blikt hij hierin terug op het programma dat de EO vorig jaar zomer uitzond onder de titel ”Allemaal Gereformeerden”.

Uitvoerig gaan de predikanten zaterdag in op het ondertussen veelbesproken voorstel van ds. De Fijter om te komen tot een „nationale synode” van alle protestantse kerken in Nederland, waaronder ook de migrantenkerken. Zowel ds. Quant als ds. De Snoo wil het positieve in dit voorstel „voluit honoreren.” Tegelijk zijn beiden onder andere van mening „dat je er niet komt als je aan, bijvoorbeeld, het woord synode vasthoudt.”

Ontmoeting
Ds. De Snoo: „Ik zou willen pleiten voor een ontmoeting van allen die Christus belijden.” Daar horen als het aan hem ligt ook rooms-katholieken en evangelicalen uit de Bijlmermeer bij. „We kunnen elkaar dan ontmoeten als mensen die menen een boodschap, een wezenlijke boodschap, te hebben voor déze tijd.”

Vervólgens, zegt ds. De Snoo, „zou ik om tafel willen gaan met allen, juist ook de jongeren, die de gereformeerde belijdenis onderschrijven. Wat betekent het nu om gereformeerd te zijn in deze tijd? Hoe komen we uit bij de éne kerk?”

Ds. Quant geeft aan dat het hem „wat waard” zou zijn als er een document komt waaruit „duidelijk blijkt” wat de door ds. De Fijter bepleite ”nationale synode” precies inhoudt. Ds. De Fijter antwoordt hierop dat eerst geprobeerd zal worden om te „luisteren naar wat er op het grondvlak gaande is.” Jonge mensen, bijvoorbeeld, zoeken nogal eens gemeente die bij hen past – en dat hoeft geen gemeente binnen het eigen kerkgenootschap te zijn. „Na een jaar, in 2010, zetten we dat allemaal op een site: www.denationalesynode.nl. Zo van: Kijk synodes, dit zijn de gevoelens die er leven bij het kerkvolk.”

Rooms-katholieken
Vervolgens komt het wat hem betreft tot de nationale synode – want dat woord wil hij „voorlopig” toch wel vasthouden. In eerste instantie zónder rooms-katholieken erbij. Contra ds. De Snoo? Ds. De Fijter: „Contra dr. H. van den Belt ook, die hier voor het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte wél voor heeft gepleit. Ik was zeer verbaasd, ik heb dat ook op de synode gezegd: Hoe bestáát het dat dit uit de hoek van de Gereformeerde Bond gezegd wordt.”

Zelf wil hij het vooralsnog niet. „Waarom niet? Omdat wij denken dat je dan een stok hebt waarmee een aantal mensen begint te slaan. Zoals dat bij de vorming van de Protestantse Kerk wel te horen viel: „PKN? Dat betekent Paus Komt Nader.” Eerst een nationale synode. En als díe achter de rug is, dan is er de volgende stap, een nationaal concilie. Dat zou in Noordwijkerhout gehouden kunnen worden, of in Dordrecht.”

„Ik zie graag het document tegemoet. Ik denk wel dat de kanttekeningen die we plaatsten bepalend kunnen zijn voor de vraag of dit doorgang kan vinden of niet.”

Wie neemt het initiatief voor het bijeenroepen van de synode? „We zijn bezig met een breed scala van mensen om te kijken hoe we de dingen nu goed op de rails kunnen zetten.”

Ds. Quant: „Ik zie graag het document tegemoet. Ik denk wel dat de kanttekeningen die we plaatsten bepalend kunnen zijn voor de vraag of dit doorgang kan vinden of niet.”

Ds. De Snoo: „Bedenk ook: Jullie hebben een permanente synode, dat hebben wij niet.”

Ds. Hendrikse
In het tweede gedeelte van de uitzending komt onder andere de vraag aan de orde wie in protestants Nederland „de sleutel” in handen heeft als het gaat om eenheid tussen de kerken. Is dat de Gereformeerde Bond, zoals wel eens is gezegd? En: welke rol speelt de gereformeerde belijdenis? Hoe is het mogelijk dat een ds. K. Hendrikse predikant mag blijven in de Protestantse Kerk?”

Ds. Quant: „Toch moet je, ook als christelijk gereformeerde, maar waarschijnlijk ook als gereformeerd vrijgemaakte, zeggen dat je, weliswaar binnen een kleinere bandbreedte, met dezelfde zaken kampt. Je staat in je gemeente, je staat op je eigen kansel, maar je merkt aan beide kanten in de flanken ook – ja, laten we toch ook maar eens naar onszelf en naar elkaar kijken.”

Ds. De Fijter: „Ds. De Snoo, jij weet er natuurlijk ook alles van, van een linkerkant, een midden en een rechterkant in je kerk.

Beste broeders, we kunnen hier eindeloos over praten. Maar, en dat is ten diepste mijn punt, 70 procent van de Nederlandse bevolking weet niet meer waar wij het over hebben. Kijk, in de tijd van de Afscheiding was er een zekere ds. Hennephof, en die zei tegen degenen die gebleven waren: Kom naar ons toe, daar hoor je thuis. Maar nu zeg ik, met wat anderen daarop tegen hém zeiden: „Komen jullie als gereformeerden nu maar in de Nederlandse Hervormde Kerk, want dat versterkt het gereformeerde geluid.”

Ds. De Snoo: „Wij zijn het als het gaat over de nood en dat we daar iets mee moeten van harte eens. Maar wát we er precies mee moeten, daarin verschillen we, en ik denk dat daarin toch de confessie een rol speelt. Hoe ga je om met de confessie en hoe pas je die concreet toe in het kerkelijk leven. Wij hebben flanken, wij hebben verschillende standpunten, maar we zijn allemaal aanspreekbaar op een bepaalde basis. Zo’n kerk moet je willen zijn, vind ik.”

Ds. De Fijter: „U weet toch dat de Protestantse Kerk een belijdende kerk is, met het Credo als basis?”

Ds. De Snoo: „Maar wat is het in de praktijk?”

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *