NIEUWS

Ode aan de Synode van start

Met een bijeenkomst in de Augustijnenkerk in Dordrecht is het 180 dagen durende jubileum ‘Ode aan de Synode’ van start gegaan. Koning Willem-Alexander gaf met een lezing uit de Statenvertaling het startschot voor de herdenking van 400 jaar Synode van Dordrecht.

De komende maanden zijn in en rondom Dordrecht tal van bijeenkomst georganiseerd, waarmee het stadsbestuur het belang van het jubileum onderstreept. In de Augustijnenkerk waren tal van hoogwaardigheidsbekleders uit zowel kerkelijke als publieke kring present. Voormalig vice-president van de Raad van State, Piet Hein Donner was, met tal van (voormalig) bewindslieden present, maar ook mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch, woonde de bijeenkomst bij.

Voor de expositie ‘Werk, bid en bewonder’, die ter gelegenheid van het jubileum is samengesteld, heeft het Koningshuis een exemplaar uit het familiebezit in bruikleen gesteld aan het Dordts Museum. De koning bracht de Bijbel zelf naar z’n tijdelijke plek in het museum.

Anders dan 400 jaar geleden zijn kerk en staat anno 2018 gescheiden. En dat viel ook te merken, in de Augustijnenkerk. De koning las weliswaar een kort gedeelte uit de Statenvertaling voor, maar veel kerkelijker werd het niet. Burgemeester Wouter Kolff refereerde kort aan de donkere kanten van de kerkelijke vergadering die in 1618 in zijn stad werd gehouden. Remonstranten – werden uit de kerk en soms ook uit het land gezet. “Niet allemaal rozengeur en maneschijn”, zei Kolff. “De remonstranten zaten letterlijk in de beklaagdenbank.”

Donner riep er in zijn ‘verzoenende rede‘ toe op het conflict “te aanvaarden als gemeenschappelijk verleden”. Verdient de synode dan wel een ode, vroeg hij zich vervolgens openlijk af. “Wel degelijk; want één ding blijft: in een Europa waarin men bij vergelijkbare conflicten naar de wapens greep, kwam de Republiek op vreedzame wijze samen, niet politiek, maar in een kerkvergadering. Zo wist zij de vrede en eenheid te bewaren in een Europa dat steeds meer in oorlog en burgeroorlog geraakte.”

Hoewel Dordrecht benadrukt dat de activiteiten in de komende 180 dagen bedoeld zijn voor een breed publiek, kijkt de stad toch ook reikhalzend uit naar twee evenementen die het geloof nadrukkelijk centraal stellen. Op 18 april komt Paasspektakel The Passion naar de Maasstad. En op 29 mei sluit het jubileum af met een viering van de stichting Nationale Synode in de Grote Kerk in Dordrecht. Hierbij hopen de initiatiefnemers tot een breed aanvaarde ‘verklaring van verbondenheid’, om, net als 400 jaar geleden, eenheid op het protestantse erf te bevorderen.

Download hier de toespraak van Piet-Hein Donner.

1 comments
  • Trude Berkhoff zegt:

    Waar vind ik de letterlijke tekst van “de Verklaring van Verbondenheid” die in mei a.s. getekend zou moeten worden door kerken?? Kunt u mij die tekst als mail bijlage toesturen?

  • Een bericht schrijven

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *