NIEUWS

Over de hertaling van de Statenvertaling

I.A. (Izak) Koole (secretaris COGG en Herziene Statenvertaling en lid van de Gereformeerde Gemeenten), was één van de sprekers op de forumbijeenkomst die in Nijkerk werd belegd door interkerkelijk orgaan IKOON. Hieronder is zijn toespraak, waarin hij ingaat op de hertaling van de Statenvertaling, terug te lezen.

Er wordt al een paar jaar hard gewerkt aan een hertaling van de Statenvertaling (SV) in het

Nederlands van de 21e eeuw. Vorig jaar is bij uitgeverij Jongbloed een eerste deeluitgave van deze hertaling verschenen onder de titel: ‘Bijbel in de herziening van de Statenvertaling’ (afgekort: HSV).

Binnen de Gereformeerde Gezindte wordt de Statenvertaling vrij algemeen geacht te zijn een van de beste vertalingen van de Bijbel in het Nederlands. Ze is getrouw en sluit nauw aan bij de grondtekst, zoals die is weergegeven in de zogenaamde Textus Receptus. De mogelijke hertaling, waarvoor reeds vele theologen, classici en Neerlandici in de weer zijn, is geen nieuwe vertaling van de Bijbel, maar zij is gericht op het handhaven en bewaren van de Statenvertaling en wil de toegankelijkheid ervan voor onze tijd bevorderen. Dat wil zeggen dat het zeventiende-eeuwse woordgebruik en de zinsconstructies van de Statenvertaling zijn toegesneden op hedendaags Nederlands. De hertaling moet getrouw zijn aan de brontaal en betrokken op de doeltaal, dus het Nederlands.

U kunt de gehele toespraak hier downloaden.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *