NIEUWS

6 vragen over de KER

De katholiciteitseffectrapportage werd vandaag aangeboden. In dagblad Trouw zette Gerrit de Fijter de plannen uiteen, en Barend Kamphuis schreef op deze website een toelichting. Wie geen tijd of zin heeft om dat allemaal te lezen vindt hieronder een en ander kort en bondig uitgelegd.

Zeg, katholiciteitseffectrapportage, dat klinkt buitengewoon ingewikkeld. Laat me raden, in feite valt het best mee.
Dat heb je buitengewoon goed opgemerkt. In essentie is het een instrument waarmee we hopen de kerkelijke eenheid in Nederland te bevorderen.

Leg eens uit hoe het zit in drie zinnen.
De KER is een variant op de Milieu Effect Rapportage (MER). Bij beslissingen die het milieu kunnen raken, is de initiatiefnemer verplicht de effecten voor het milieu van het voorgenomen besluit zorgvuldig in kaart te brengen. Bij de KER werkt het net zo. Nieuwe kerkelijke plannen moeten geen afbreuk doen aan de kerkelijke eenheid, maar die juist ondersteunen.

Is het niet wat ambitieus om ook de katholieken erbij te betrekken?
Zoals je behoort te weten staat katholiek niet per definitie gelijk aan Rooms Katholiek. Niets ten nadele van de laatstgenoemden, maar katholiek staat binnen de definitie van de KER voor algemeen en universeel.

Aha, juist. En in welk stadium bevindt de KER zich?
Het is nog pril. De hoop is dat kerken positief reageren zodat de katholiciteitseffectrapportage snel kan worden ontwikkeld.

En wat is de taak van de Nationale Synode?
Die hoopt het voortouw te nemen.

Welke zaken worden het eerst bij de horens gevat?
Misschien zijn zaken als liturgie, zending, opleidingen en buitenlandse contacten mooie opstarters. Volgend jaar komt er bijvoorbeeld een nieuw liedboek uit. Het zou mooi zijn als er parallel aan die bundel niet nog een aantal bundels worden ontwikkeld, maar dat de kerken gezamenlijk kunnen optrekken. Het kan niet zo zijn dat christenen in Nederland anno 2012 zo verdeeld opereren als nu soms nog het geval is.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *