NIEUWS

Bekijk hier het programma voor de Nationale Synode

De stuurgroep van de Nationale Synode heeft onder voorbehoud het programma bekendgemaakt voor de openings en sluitingsbijeenkomst van de Nationale Synode op 10 en 11 december. Dat programma is hieronder te lezen.

Programma openingsbijeenkomst (onder voorbehoud) 10 december 13.00-14.30

(Het programma wordt afgewisseld met koor- en samenzang)
Welkom door ds. G. de Fijter
Burgemeester Brok van Dordrecht spreekt een welkom namens het bestuur van de stad Dordrecht
Schriftlezing en openingsgebed
Jongeren steken centrale kaars aan
Toespraak: ‘Van 1618 naar vandaag’ door prof. dr. H.G.L. Peels
De fakkel van de nieuwe generatie.
Meeleven van over de grens (videoboodschappen)
Zingen en schriftlezing
Toespraak drs. T. van der Leer: ‘Samen met alle heiligen’
Stemmen uit het verleden: prof. dr. E. P. Meijering
Uitspreken van gebeden
Uitleg over het geloofsgesprek
Gebed om Gods zegen, prof. dr. B. Kamphuis


Programma sluitingsbijeenkomst (onder voorbehoud) 11 december 13.30-14.50

(Het programma wordt afgewisseld met koor- en samenzang)
Welkom door dr. J. M. van ’t Kruis
Openingsgebed en schriftlezing
Groet van kerken overzee
Lezing Credotekst door echtpaar
Interviews over de Nationale Synode door ds. P. Sleebos
Samenzang lied Koos Geerds
Aanbieding Signaaltekst door ds. G. de Fijter en prof. dr. H.G.L. Peels
Toespraak: ‘Een brug naar de toekomst’ door Harmen van Wijnen
Woord van dank en dankgebed door drs. I. Kole

2 comments
 • Ik ben heel blij met dit initiatief en ik weet wel zeker dat onze hemelse Vader ook verheugd is over ons verlangen naar eenheid (in verscheidenheid).
  Onze positie is al een van eenheid(!); alleen in de praktijk van ons samen -kerk -zijn, mogen en moeten we ons beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.(Ef.4:1-6).

  Ik zou het fijn vinden om er bij te zijn , al was het alleen maar om gebedsondersteuning te geven. Kerkmuren zijn er , daar kunnen we gewoon niet om heen, maar we kunnen wel, zoals jullie in Jezus machtige naam gaan doen, een ophaalbrug naar andere kerken neerlaten en elkaar ontmoeten aan de voet van het Kruis.
  Daar heeft Jezus de vijandschap gedood door het zwaard van vergelding/ veroordeling in de grond te steken (N.b: het kruis is als een zwaard, wat niet geheven is). Het is een plek , waar Jezus, voor een ieder die dat gelooft, alle lelijkheid (dood)de grond in heeft geboord, waar wij een nieuw hart krijgen van vlees, dat van harte Gods wil wil doen.
  Alleen aan de voet van dat kruis kunnen wij beginnen een gemeenschap van Christus te zijn, daar kan de vlam van Gods liefde onze van nature koude harten in vuur en vlam zetten! Alleen daarvanuit kan een stroom van Gods Geest ons land veranderen!

  Als verschillende kerken mogen wij kanalen van die Geest en die liefde zijn en mogen we allemaal met behoud van onze specifieke identiteit , ieder voor zich een huisgezin van God vormen! Hallelujah!

  Bouw bruggen en geen muren!

  Alleen door de ander uitnemender te achten dan onszelf, kunnen we leren van elkaar te ontvangen. Daarbij natuurlijk wel de waarheid uit Gods Woord in acht houdend.

  . God vraagt meerdere malen op meerdere plaatsen: Wat hebt gij? Al zijn het maar vijf broden en twee vissen, HIJ DOET HET WONDER! God vraagt niet: Wat hebt gij niet…
  M.a.w: Hij gaat aan de slag met wat we hebben, ook al zijn het maar brokstukken! Het wonder geschiedt wanneer we de brokken in Zijn hand leggen, Hij zal vast ook verdrietig zijn over veel wat fout is gegaan, maar Hij is genadig en vergevend en Hij wil altijd wat nieuws scheppen!

  Kerk van Nederland, ga weer op je benen staan en laat Nederland stralen tot eer van God. Hij is het zo Waard!

  Een ieder die betrokken is in dit proces van verzoening en eenwording, wens ik Gods kracht en vreugde toe. Jullie gaan de vervallen stad van God in dit land herbouwen en daarom zeg ik met Nehemiah: weest niet verdrietig, want de vreugde in de Here, zal jullie kracht, jullie toevlucht zijn! (Neh. 8:11)
  Laten we als kerken onze zonden belijden, opdat we als Kerk / Lichaam van Christus genezing kunnen ontvangen! En machtige daden gaan doen in Zijn naam.

  Van harte Gods zegen gewenst!

  Sjirk Elderhuis

 • Een bericht schrijven

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *