NIEUWS

Christenen kiezen voor eenheid in Tholen

“Als christenen uit diverse kerken respecteren we elkaars mening. We geven Gods Geest de ruimte door kerkelijke leerstellingen buiten beschouwing te laten,” zegt Willem Hoogenraad, initiatiefnemer van ‘geloofsgesprekken’ met christenen, woonachtig op het Zeeuwse eiland Tholen. Het is met mede-initiatiefnemer Bart Oerlemans zijn verlangen om te werken aan christelijke eenheid in een omgeving met allerlei verschillende kerken.

Geloofsgesprek in Tholen

Geloofsgesprek in Tholen

Eind juli vond in het stadje Tholen de eerste ontmoeting plaats. Er kwamen 11 christenen uit zes verschillende kerken bijeen om hun gedachten te delen over het thema ‘de eerste christenen’ uit het Bijbelboek Handelingen. “We willen op zoek naar dat wat ons als christenen samenbindt,” legt Oerlemans uit. “De eenheid in Christus zou zichtbaar moeten zijn in onze levenshouding. Wanneer we onszelf met een oprecht hart uitstrekken naar eenheid, gaan er dingen gebeuren. Zo heb ik onlangs met een broeder een mevrouw in nood mogen helpen. ‘Gewoon’ door naar haar toe te gaan en de hulp te bieden die nodig was, lieten we praktisch zien dat we ook op dit vlak daden van barmhartigheid tonen met open harten. Deze levenshouding vraagt om volharding.”

Aandacht voor elkaar
Willem, eerder als militair uitgezonden naar Afghanistan, kwam eerder bijeen met christenmilitairen. Deze militairen waren afkomstig uit allerlei diverse kerkverbanden. En zo werd het belang van eenheid op zijn hart gedrukt. Het initiatief ‘geloofsgesprekken’ is afkomstig van de Nationale Synode, dat landelijk eenheid onder christenen zichtbaar wil maken. In een ‘geloofsgesprek’ delen gelovigen met elkaar wat geloven voor een ieder persoonlijk betekent. Willem wil aan de hand van deze ‘geloofsgesprekken’ terug naar dat wat de eerste christenen deden: samen het geloof delen, waardoor de Heilige Geest aan het werk gaat.

“Dit is kerk-zijn in de praktijk,” legt Willem uit. “Op de momenten dat we bij elkaar komen, is er liefde en aandacht voor elkaar. Ik heb het idee dat we dat als christenen soms zijn kwijtgeraakt. Als we met elkaar activiteiten ondernemen, bouwen we aan relaties.” Het bijzondere is dat de ‘geloofsgesprekken’ plaatsvinden in het Thoolse ontmoetingscentrum Binnen Bereik van oprichter Bart Oerlemans. Want ook Bart streeft met zijn werk naar onderlinge eenheid. “In ons centrum zijn eveneens christenen uit diverse kerken actief. In die hoedanigheid sluit dit initiatief prima bij ons werk aan. Het zou mooi zijn als iedereen in de eigen gemeente getuigt over God die eenheid bewerkstelligt. Zo ontstaat een steeds levendiger wordende kerk.”

Handelingen 2
Tijdens de avond deelden de aanwezigen in het kort hoe zij de Heere Jezus hebben leren kennen in hun leven. Vervolgens werden er naar aanleiding van Handelingen 2 diverse gedachten uitgewisseld. “We hebben gekeken naar het functioneren van de eerste christelijke gemeente en hoe men uiteindelijk vrucht droeg,” blikt Bart terug. Zo staat er in het Bijbelgedeelte dat het aantal volgers van Christus dagelijks werd uitgebreid met ongeveer drieduizend. Een aanwezige vrouw getuigde van haar kerkelijke gemeente die klein begonnen was en later was gegroeid met steeds meer leden. Zij ziet ook een generatieconflict: “Onder jongeren zie ik steeds meer enthousiasme. Ik denk dat op dit gebied veel meer mogelijk is.”

“Maar er hoeven geen drieduizend mensen te worden toegevoegd om succesvol te zijn,” voegt Bart toe. “Dat wij hier met mensen uit diverse kerken in eenheid bij elkaar komen, is eigenlijk al een ‘opwekking’ op zich.” Willem wijst op de huiskamersfeer en veilige omgeving waarin mensen zich kwetsbaar durven op te stellen. “Wij willen geen discussie en respecteren elkaars mening.” Op deze wijze bewaken de initiatiefnemers de onderlinge eenheid. Willem: “Als we dergelijke verschillen buiten beschouwing laten, geven we de Heilige Geest de ruimte en kunnen we ons richten op de Heere.” Bart wijst op “de opdracht om zielen te winnen voor het verlossende werk van onze Heere Jezus Christus en mensen toe te rusten om discipelen te worden en vervolgens weer uit te zenden.” Zijn wens is dat de geloofsgesprekken zullen bijdragen aan de uitbreiding van Gods koninkrijk met eenheid en vrucht tot gevolg.

Terugkoppeling kerken
De avond werd beëindigd met het zingen van een lied. Alle kerken op eiland Tholen – en ook een aantal gemeenten uit de omgeving – zijn per e-mail op de hoogte gesteld van deze bijeenkomsten. “We willen geen stok in de spaken van de wielen van kerken steken,” onderstreept Bart. “Alles wordt teruggekoppeld naar de kerkelijke gemeenten.” Het volgende ‘geloofsgesprek’ vindt plaats op 22 augustus (19.00 uur), opnieuw in ontmoetingscentrum Binnen Bereik, Hoogstraat 20 te Tholen. Het thema zal dan zijn: ‘Passie en Roeping’.

Dit initiatief wordt op allerlei plaatsen in Nederland toegepast. Klik hier voor meer informatie over ‘Geloofsgesprekken’.

BRON: CIP.NL

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *