NIEUWS

De Nationale Synode in het kort

Omdat voor sommigen niet geheel duidelijk is wat de Nationale Synode nou precies is, was, wil, beoogt en wat juist niet, hier in wat vragen en antwoorden de Nationale Synode in een notendop.

Wat is de Nationale Synode?
De Nationale Synode is een samenkomst van protestanten uit tientallen verschillende kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen. Vele honderden afgevaardigden van deze kerken komen bij elkaar in Dordrecht om met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar wat hen bindt. In de loop der tijd is de protestantse kerk in Nederland enorm verdeeld geraakt waardoor er vandaag de dag tientallen kerkgenootschappen zijn. Om de kloof die er in veel gevallen is tussen christenen onderling te overbruggen, gaan deze mensen met elkaar het gesprek aan, op basis van een credotekst. Ook wil de Nationale Synode een gezamenlijk getuigenis van het evangelie van Jezus Christus laten horen aan de Nederlandse Samenleving.

Wat is de Nationale Synode niet?
De Nationale Synode is geen supervergadering ter bevordering van kerkelijke eenheid. Ook is het niet de bedoeling één grote protestantse kerk te vormen. Evenmin worden er kerkelijke besluiten genomen.

Wie doen er allmaal mee?
Er zijn tientallen kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd. Al zijn het niet allemaal officiële afvaardigingen. Hieronder zijn onder meer, op alfabetische volgorde, de Alliantie van Baptisten en Cama-gemeenten, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Evangelische Broedergemeente in Nederland, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Gereformeerde Gemeenten (geen officiële afvaardiging), de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika (geen officiële afvaardiging), de Hersteld Hervormde Kerk (geen officiële afvaardiging), de Protestantse Kerk in Nederland, de Kerk van de Nazarener Nederland, het Leger des Heils, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Remonstrantse Broederschap (geen officiële afvaardiging), de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, de Vergaderingen van Gelovigen, de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, de Moluks Evangelische Kerk, de Noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland, de Gereja Kristen Indonesia Nederland en het Religieus Genootschap der Vrienden.

Wie nam het initiatief voor de Nationale Synode
Een stuurgroep, bestaande uit acht christenen uit verschillende kerken, heeft het initiatief genomen.
Zij zijn: ds. G. de Fijter (PKN), ds. S. Freytag (PKN), prof. dr. B. Kamphuis (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt), drs. I.A. Kole (Gereformeerde Gemeenten), dr. J.M. van ’t Kruis (PKN), prof. dr. E.P. Meijering (Remonstrantse Broederschap), prof. dr. H.G.L. Peels (Christelijke Gereformeerde Kerken) en ds. P. Sleebos (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten).

Hoe ziet het programma eruit?
De Nationale Synode duurt twee dagen en wordt gehouden in Dordrecht. De synode begint met een openbare openingsbijeenkomst in de Grote Kerk. Daar wordt de synode zaterdag ook afgesloten. Centraal staat het geloofsgesprek. Zaterdagmiddag neemt minister Piet Hein Donner namens het kabinet een signaaltekst in ontvangst: een statement naar de Nederlandse samenleving. Klik hier voor meer specifieke informatie.

Is dit een eenmalige gebeurtenis?
Als het aan de stuurgroep ligt niet. De bedoeling is om in 2018, 400 jaar na de laatste Nationale Synode van Dordrecht, als protestantse kerken officieel bij elkaar te komen. Tot die tijd zullen er wellicht nog twee Nationale Synodes volgen, maar hiervoor zijn nog geen concrete plannen gemaakt.

Nog meer weten. Bekijk hier het Q&A-document.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *