NIEUWS

Ds. G. de Fijter wil nationale synode protestanten

LEEUWARDEN (ANP) – Synodevoorzitter ds. G. de Fijter van de Protestantse Kerk in Nederland pleit voor een nationale synode van alle protestantse kerken in Nederland. De synode zou moeten aangeven hoe de vele kerken samen Jezus Christus kunnen dienen en van Hem kunnen getuigen.

In een column in het Centraal Weekblad (blad voor mens, kerk en samenleving) wijst ds. De Fijter erop dat het aantal protestantse kerken in Nederland, ondanks de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004, alleen maar is toegenomen. Al die kerken gaan uit van dezelfde Bijbel en dezelfde gereformeerde geloofsbelijdenis.

Op de nationale synode zouden alle kerken vertegenwoordigd moeten zijn die in de traditie van de kerkhervormers Maarten Luther en Johannes Calvijn staan, maar ook pinksterkerken en evangelische geloofsgemeenschappen.

De Fijter, op vakantie in de Ardennen, merkte dat op de camping leden van heel verschillende kerken wel samen een dienst bijwonen. „Alsof het zo hoort. En het hoort ook zo. Het moet om de kerk des Heren gaan, niet om ons eigen instituut.” De kerk is geen door mensen bedacht instituut, maar een gemeenschap, die Jezus Christus heeft bijeengebracht, schrijft ds. De Fijter.

De synodevoorzitter hoopt dat ook buitenlandse kerken aan de nationale synode deelnemen, zoals ook in 1618 en 1619 gebeurde toen de nationale synode van Dordrecht plaatshad.

Die synode beslechtte het conflict tussen remonstranten en contraremonstranten en besloot tot de vertaling van de Bijbel in het Nederlands.

Bron: Reformatorisch Dagblad, Kerk & Godsdienst

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *