NIEUWS

Boek verschenen ‘Geloven in Verbondenheid’

Naar aanleiding van de Nationale Synode en de Credotekst is door verschillende auteurs een boekje geschreven met de titel ‘Geloven in Verbondenheid’. Dit boekje, waarvan u de omslag rechts ziet staan, baseert zich op de Credotekst voor de Nationale Synode.

De titel ‘Geloven in Verbondenheid’ is gekozen omdat de bedoeling van Nationale Synode niet alleen is dat we ons verbonden weten in het geloof met elkaar, met de generaties die ons voorgingen in het geloof, maar vooral ook met de Bijbel. In dit boekje vindt u dan ook 70 Bijbelteksten bij 70 onderdelen van de Credotekst. Met daarbij reacties van het grondvlak van de kerken zoals die de afgelopen tijd zijn verzameld. Kortom een inspirerend boekje dat gebruikt kan worden op verschillende ontmoetingsmomenten in kerken en geloofsgemeenschappen.

U kunt dit boekje ontvangen door het overmaken van een gift van 25 euro t.a.v. Nationale Synode bankrekeningnummer 10.24.42.738 met vermelding: boekje Geloven in Verbondenheid en uw adres. U krijgt het boekje dan thuisgestuurd. Het boekje zal ook tijdens de synode te verkrijgen zijn.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *