NIEUWS

„Laten we dan eerst informeel van gedachten wisselen”

APELDOORN – Ds. G. de Fijter, synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland, pleit donderdag in Centraal Weekblad voor een nationale synode van alle protestantse kerken in Nederland. Op prof. dr. W. van ’t Spijker en L. M. P. Scholten komt dit een beetje over als een „propagandastunt.”

Op zo’n nationale synode zouden alle kerken vertegenwoordigd moeten zijn die in de traditie van de kerkhervormers Maarten Luther en Johannes Calvijn staan, maar ook pinksterkerken en evangelische geloofsgemeenschappen, aldus de synodepreses uit Kampen in zijn column.

„Het voorstel van ds. De Fijter roept bij mij op het eerste gehoor heel wat vragen op”, zegt de christelijke gereformeerde emeritus hoogleraar prof. dr. W. Van ’t Spijker. „Hoe functioneert bijvoorbeeld het begrip nationaal in zijn voorstel? Ik zou de lijst van uitgenodigden dan wel eens willen zien. Als hij een synode wil in lijn van Dordt, betekent dat niet alleen een internationale synode, maar zeker ook een gereformeerde synode. Door ook bijvoorbeeld evangelischen uit te nodigen beland je vermoedelijk al snel in een discussieronde over onder andere het verbond, de doop en het werk van de Heilige Geest.

Kortom, het lijkt me een wat weinig doordacht plan, ook vanuit organisatorisch oogpunt bekeken. Klaarheid van begrip is allereerst van belang. In alle zachtmoedigheid: het komt bij mij over als een propagandastunt.”

L. M. P. Scholten, diaken in de gereformeerde gemeente in Nederland te Capelle aan den IJssel, zegt zich een beetje overvallen te voelen door de vraag. „Mijn eerste reactie is dat het mij verstandig lijkt als ds. De Fijter, als hij dit serieus meent -en ik ga ervan uit dát hij dat doet- eerst eens contact zou opnemen met de diverse kerken die hij voor ogen heeft. Om vervolgens eens informeel, achter gesloten deuren, hierover van gedachten te wisselen. Nu kan het onbedoeld een beetje overkomen als een propagandastunt.”

Scholten lijkt niet op voorhand negatief tegenover de suggestie van ds. De Fijter te staan. „Ik denk wel dat er bij zo’n eerste ontmoeting al zulke grote problemen op tafel zullen komen, dat ik niet zo snel kan inzien hoe een en ander een vervolg kan krijgen.”

Zou Scholten aan zo’n overleg willen deelnemen? „Ik zou daar niet de aangewezen persoon voor zijn.” Ook voor het zogenoemde Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG), waarin verschillende kerkverbanden uit de gereformeerde gezindte participeren, ziet de oud-directeur van de Gereformeerde Bijbelstichting geen rol weggelegd: niet alle kerken weten zich hierin gerepresenteerd. „Nee, dit zou me dan een zaak lijken voor de moderamina van de laatstgehouden synoden van de verschillende kerken, of de daartoe ingestelde deputaten. En nogmaals: informeel, achter gesloten deuren en zonder pers erbij. ”

Bron: Reformatorisch Dagblad, Kerk & Godsdienst

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *