NIEUWS

Lees hier het artikel ‘Zij gaven elkaar de Hand’

In kerken en geloofsgemeenschappen wordt in de aanloop naar de Nationale Synode op 25 en 26 oktober nagedacht en gesproken over het hoe en waarom van eenheid onder christenen. Prof. dr. A. van de Beek schreef hiertoe de notitie ‘Zij gaven elkaar de hand’.

Zij gaven elkaar de hand

Zij gaven elkaar de hand

Van de Beek geeft als ondertitel mee ‘Een reflectie op de eenheid van de kerk als conflicten branden’. Hij steekt van wal met een nuchtere constatering. De kerkelijke verdeeldheid heeft te maken met conflicten. Deze zijn er vanaf het begin van de kerkgeschiedenis geweest. Ook in het lichaam van Christus zijn er spanningen omdat de leden niet allemaal hetzelfde zijn. De vraag is dus niet of er conflicten zijn, maar hoe we met die conflicten omgaan.

In het artikel behandelt Van de Beek verschillen in cultuur, inhoud en theologie. Hij besluit met zeven vragen waarop deelnemers aan de synode zich in de aanloop kunnen voorbereiden. Wat is de identiteit van een christen, bijvoorbeeld? En: Kunnen we onze eigen godsdienstige identiteit formuleren? Wat is het veilige huis waarin we wonen en waar hebben we vaste grond onder de voeten? Wat willen we niet kwijt? Willen we toelaten dat anderen ons helpen om dat te benoemen?

Download en lees de notitie hier.