NIEUWS

Nationale Synode inspireert

De Nationale Synode inspireerde schrijver drs. C.N. van der Ziel tot een beschouwend artikel en bijhorend gedicht. Lees het hieronder terug. Wie geïnteresseerd is in het gehele verhaal van Van der Ziel, kan het hier downloaden op PDF-formaat. U kunt onderaan deze pagina ook uw reactie achterlaten.

Wilt u ook graag uw gedachten over kerkelijke eenheid en verbondenheid uiten in een kunstzinnige creatie? Stuur dan het eindresultaat naar info@nationalesynode.nl. Wellicht plaatsen we uw werk ook op de site.


Klokken, blijf luiden, want de kerk
leeft van de schat haar gegeven.
Al waanden wij ons groot en sterk,
beiert soms ijdel ons streven,
elk godshuis weet zich broos en klein.
Wie wil dan groots geboekstaafd zijn,
hier al in adelstand leven?

Kruisarm icoon, waar bleef je haan?
Kan glas-in-lood veilig stellen?
Treur om de bres, ontmasker waan!
Misschien zal God ons herstellen.
Zijn Woord alleen geeft nieuwe kracht,
zuivert van dwaling en de jacht
om als een ster mee te tellen.

Moe en geboeid door scheve praal,
zoeken wij licht in de kerken.
Spreid, Bruidegom, uw avondmaal,
herschep ons hart door uw werken:
Vensters op dieper heerlijkheid,
eeuwige troost, barmhartigheid.
Bruidswit omspeelt al de zerken.

Wie dient en wacht op Jezus’ naam
doopt Hij tot levende stenen.
Hij boog als minste, nam de blaam:
voetwassend is Hij verschenen.
Bescheiden loopt een mens of twee,
Hij bouwt er zijn gemeente mee,
zijn Geest brengt hen in de benen.

Hij is ons brood en lest de dorst.
Hoor Hem, de Heer die wou lijden:
Hij kwam voor ons als Levensvorst
buiten de poort plaats bereiden.
Rome en Wittenberg, zoek Hem,
buig uw gewelven naar zijn stem:
hoop is er slechts aan zijn zijde.

2 comments
  • Het is van belang dat de synode de beginsituatie in acht neemt en tot de kern overgaat.
    De grootste fout die het christendom heeft gemaakt en nog maakt is, dat men christus ziet als God.
    Alleen de God van Israel is de enige God.
    Ieder mens heeft een eigen verantwoordelijkheid.

  • Een bericht schrijven

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *