NIEUWS

ND: “Kerkmuren worden brozer”

De kerkmuren worden brozer, en dat wordt nu vooral zichtbaar in hoe afgescheiden gereformeerde kerken en de Protestantse Kerk met elkaar omgaan. Dat schrijft journalist Gerard ter Horst in het .

De kerkmuren in Nederland worden lager en brozer – als ze er nog toe doen. Dat is een trend die al een jaar of twintig gaande is en vooral op lokaal niveau van telkens nieuwe illustraties wordt voorzien.

“Vooral in de omgang over en weer van de afgescheiden gereformeerde kerken en de Protestantse Kerk in Nederland worden de nieuwe, zachtere verhoudingen zichtbaar”, analyseert het ND. “Dat is zeker niet alleen dankzij lokale initiatieven, waarvan inmiddels vele voorbeelden te geven zijn. Al sinds 2010 maakt de protestantse oud-voorzitter Gerrit de Fijter zich via de Nationale Synode hard voor zichtbare, kérkelijke eenheid van vele protestantse kerken. Door het onderlinge geloofsgesprek te voeren en daarin de kerkelijke bestuurslaag te betrekken, lijkt een onomkeerbaar proces in gang gezet – dit los van de vraag of De Fijters droom, een Verbond van Kerken, nu al te realiseren blijkt.”

“Daarnaast ligt er vanuit de Protestantse Kerk het ‘vijfkerkenoverleg’, met voorstellen uit 2014 om vanuit ‘bijzondere betrekkingen’ op lokaal niveau ruimte te bieden om elkaars leden, gastleden en dominees te aanvaarden, mits het wederzijds vorm krijgt. Het gaat dan om contacten met de christelijk-, Nederlands-, voortgezet- en vrijgemaakt-gereformeerden.”

“Voor alle duidelijkheid: zo’n voorstel zou vijfentwintig jaar geleden geen enkele kans van slagen hebben gemaakt. Daarvoor waren de kerkmuren te hoog en wogen de gereformeerde kroonjuwelen te zwaar – toezicht op de ware leer en op het functioneren van de tucht.”

Lees het volledige artikel via Blendle of op de website van het .

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *