NIEUWS

„Opwekkingsconferentie beter dan nationale synode”

VOORST – Het idee voor een nationale synode, zoals de synodepreses van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. G. de Fijter, heeft voorgesteld, werkt niet, meent prof. dr. W. J. Ouweneel. „Wat wel werkt, is een opwekkingsconferentie met deelnemers uit verschillende kerken die de eenheid beleven.”

Prof. Ouweneel en zijn zoon drs. E. J. Ouweneel spraken zaterdag tijdens het Xnoizz Flevo Festival, op het recreatieterrein Bussloo bij Apeldoorn. De missie van het festival (A New Day), dat gisteren afliep, was jongeren de gelegenheid te bieden de essentie van het christelijk geloof te ontdekken in een ongedwongen en feestelijke omgeving. Onder andere de punkrockband MxPx en de artiesten Salvador, die in 2006 optrad tijdens de EO-jongerendag, Tim Hughes en Sarah Kelly waren te horen.

Prof. Ouweneel noemde het idee voor een nationale synode modern en achterhaald. Een opwekkingsconferentie is volgens hem postmodern en meer up-to-date.

Modern en achterhaald noemde hij ook het gesprek over de oecumene tijdens de kerkelijke synodes. „Intussen is er herkenning op het grondvlak en werken christenen van verschillende kerken allang samen, zonder zich om de synodes te bekommeren.”

De fusie van drie kerken in 2004, waaruit de Protestantse Kerk in Nederland ontstond, deed prof. Ouweneel eveneens af als modern en achterhaald. Voor de toekomst verwacht de voorganger uit de Vergadering van Gelovigen een verdere afbrokkeling van de gevestigde kerken, ook van evangelische die focussen op het instituut kerk. „Alleen mensen die behoefte hebben aan zekerheid en veiligheid hebben wat aan denominaties.”

Hij gelooft dat christenen het in de toekomst meer en meer zullen zoeken in kerkbeleving en geloofsbeleving op een nieuwe manier. Hoe die manier eruitziet, weet hij ook niet zo precies. Wel hoopt hij dat christenen „groener” gaan denken. „God is een groene God.”

Job Cohen

Filosoof E. J. Ouweneel, zoon van prof. Ouweneel,voorziet een groeiende tweedeling. Er is een trend van succesvolle megakerken, stelde hij vast, die op een goede manier weten in te spelen op de behoeften van mensen. Een nadeel van die kerken vindt hij de machtige leiders en de regelgeving, die weinig ruimte laat. Anderzijds ziet hij „netwerkkerken” ontstaan, „waar mensen geen last hebben van leerregels en betweterige dominees.”

Ouweneel juniors ideaal is een grote geografische stadsgemeente die allerlei soorten christenen in zich verenigt. De predikant is geen sterke leider maar een grijze muis, „een soort Job Cohen die de boel bij elkaar houdt.” Zijn vrees is dat hoger en lager opgeleiden in de toekomst steeds meer uit elkaar zullen groeien, dat de lager opgeleiden zullen kiezen voor de instituties en de hoger opgeleiden voor de netwerkkerken. „Het wordt nog een hele kluif om die bij elkaar te houden.”

Zwijgteksten
Drie vrouwelijke theologen debatteerden over de vrouw in de kerk. Ds. A. Haasnoot, vicepreses van de synode van de Protestantse Kerk, die opgroeide in Katwijk, zei dat ze een schrikreactie kreeg toen ze voor het eerst de zogenaamde zwijgteksten in de Bijbel las. Nu denkt ze daar anders over. Op de vraag van een jongere of de zwijgteksten van Paulus letterlijk genomen moeten worden, antwoordde ze zich af te vragen wat letterlijk is. „Paulus zegt toch ook dat vrouwen mogen profeteren? Hoe komen we daar uit? En hoe ga je om met het zendingsechtpaar Aquila en Priscilla? En hoe zit het met het bidden met opgeheven handen?”

Dat Jezus als man geboren is, noemde ds. Haasnoot „tactisch van God”, omdat het toen een patriarchale tijd was. In haar ogen doorbrak Jezus de bestaande kaders door „op een nieuwe en relaxte manier” met vrouwen om te gaan. Dat mannen een streepje voor hebben, is een restant van de zondeval, zo zei ze.

Op de vraag van een vrouwelijke aanwezige of er dan geen ordeverschil is tussen mannen en vrouwen, antwoordde ds. Haasnoot dat dit verschil er wel degelijk is. Toen haar gevraagd werd vicevoorzitter van de synode van de Protestantse Kerk te worden, heeft ze haar man om toestemming gevraagd. „Hij is het hoofd van het gezin.” Ze heeft niet het idee dat een man of een vrouw het hoofd van de kerk kan worden, „want dat is Christus.”

Drs. Nynke Dijkstra, gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk en bestuursvoorzitter van The Crown, de organisator van het festival, zei dat de uitspraken in Genesis 3 over Adam en Eva bedoeld zijn als een vloek. „De vloek dat vrouwen met pijn kinderen baren en dat mannen in het zweet hun brood moeten verdienen, is werkelijkheid geworden, maar wij zijn bezig om dat tegen te gaan. Zo is ook het heersen van de man een vloek. We werken er hard aan om het te veranderen.”

Een aanwezige vroeg waarom er drie voorstanders van de vrouw in het ambt in het forum zaten. Voorzitter Charissa Bakema antwoordde dat er lang gezocht was naar een theologe met een tegengestelde mening, maar dat die niet gevonden was.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *