NIEUWS

PKN-plan nationale synode doorgezet

URK – De Protestantse Kerk in Nederland roept op tot een nationale synode, een grote bijeenkomst van alle kerkverbanden en stromingen die hun oorsprong vinden in de Reformatie. De bijeenkomst, voor zowel leidinggevenden als ‘gewone’ kerkleden, moet in 2010 plaatsvinden.

,,In Nederland hebben we de erfenis van Calvijn bepaald niet goed beheerd. Wordt het vijfhonderd jaar na zijn geboorte geen tijd voor omkeer?”, vroeg dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland gisteren in Urk, bij de presentatie van het boek Calvijn na 500 jaar . ,,De eigenlijke uitdagingen waar de kerk voor staat, zijn en worden nog steeds onvoldoende gepeild. Het wordt tijd voor eenheid. Niet om de eenheid zelf, maar omdat de oorzaken van de scheidingen en scheuringen zich allang hebben overleefd. Op het grondvlak is dat al duidelijk, maar aan de top helaas vaak nog niet.”

Synodepreses Gerrit de Fijter deed vorig jaar de suggestie voor een nationale synode. In het EO-programma Kerk in beweging zegt hij vanavond (Radio 5, 22.00 uur) dat de Protestantse Kerk in Nederland als ‘samenroeper’ zal fungeren, maar het moet een gezamenlijk project zijn van alle kerken in de calvinistische en lutherse traditie, inclusief evangelische en pinksterkringen, en migrantenkerken. De Rooms-Katholieke Kerk niet, want anders ,,zullen terstond enkele kerken afhaken, uit de reformatorische en uit evangelische hoek”.

Ter voorbereiding van de nationale synode ontwerpt de Protestantse Kerk nu een ‘statement’, waarbij het klassieke credo als uitgangspunt geldt. Vertegenwoordigers uit alle kerkverbanden en geloofsgemeenschappen wordt gevraagd daarop te reageren. De Fijter: ,,We hopen de kerkscheidende elementen te overstijgen, terug naar de eenvoud van het credo. Dan krijgt de Traditie met een hoofdletter alle voorrang en gaan we respectvol om met elkaars tradities met een kleine letter. Gezamenlijk willen we getuigenis geven waar het ons ten diepste om gaat.”

Plaisier: ,,Het Calvijnjaar kan niet beter gevierd worden: eindelijk bij elkaar, terwille van de eenheid van de kerk van Christus, terwille van ons volk. Wie hiertegen de hakken in het zand zet, heeft Calvijn gewoon tegen zich.”

bron: Nederlands Dagblad, redactie kerk

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *