NIEUWS

PKN-voorzitter wil nationale synode

UTRECHT – Synodevoorzitter ds. Gerrit de Fijter van de Protestantse Kerk in Nederland pleit voor een nationale synode van alle protestantse kerken in Nederland. Deze synode zou moeten aangeven hoe de vele kerken ,,samen kunnen luisteren, dienen en getuigen van Jezus Christus”.

Op de nationale synode zouden alle kerken vertegenwoordigd moeten zijn die in de traditie van de kerkhervormers Maarten Luther en Johannes Calvijn staan, maar ook pinksterkerken, evangelische gemeenten en migrantengemeenten, aldus De Fijter in een column in het protestantse opinieblad Centraal Weekblad.

De Fijter merkte tijdens zijn vakantie in de Ardennen dat op de camping leden van heel verschillende kerken samen een dienst bijwonen. ,,Alsof het zo hoort. En het hoort ook zo. Het moet om de kerk des Heren gaan, niet om ons eigen instituut.” De kerk is geen door mensen bedacht instituut, maar een gemeenschap, die Jezus Christus heeft bijeengebracht, schrijft De Fijter. ,,Nu nog verspreid over verschillende kerken zouden ze snel samen moeten komen.”

Fundament
De synodevoorzitter hoopt dat ook buitenlandse kerken aan de nationale synode deelnemen, zoals ook in 1618 en 1619 gebeurde toen de nationale synode van Dordrecht plaatshad. ,,Vier eeuwen terug betrof de zaak van Dordt het fundament van de kerk (die synode beslechtte het conflict tussen remonstranten en contraremonstranten en besloot tot de vertaling van de Bijbel in het Nederlands, red.). Vandaag is dat opnieuw zo: nú wat betreft de eenheid van allen die de verkondiging aangaande Christus in de samenleving een warm hart toedragen.”

Bron: Nederlands Dagblad, redactie kerk

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *