NIEUWS

Preses PKN wil nationale synode

PKN-preses Gerrit de Fijter wil dat alle protestanten en ook pinksterchristenen en migrantenkerken gaan samenwerken. De missionaire roeping staat volgens hem op het spel.

Een nationale synode van alle protestantse kerken in Nederland, dat wil Gerrit de Fijter, preses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ook pinksterkerken, evangelische geloofsgemeenschappen en migrantenkerken moeten meedoen.

De Fijter doet zijn oproep in een column in het Centraal Weekblad. Zijn inspiratie deed hij op in de Ardennen op een camping, waar protestanten van alle mogelijke richtingen gezamenlijk naar dezelfde dienst gingen. De Fijter in zijn column:

„Alsof het zo hoort. En het hoort ook zo. Het moet om de kerk des Heren gaan, niet om ons eigen instituut.”

De synode moet volgens hem aangeven hoe de vele kerken samen Jezus Christus kunnen dienen en van hem getuigen. In een toelichting zegt hij dat de missionaire roeping van de protestanten op het spel staat: „We hebben vanuit onze christelijke boodschap wat te melden aan dit land. Maar als we dat allemaal in ons uppie blijven doen dan zeggen de mensen: ’breng eerst je eigen zaken maar eens op orde’.” In zijn column schrijft hij: „Op een camping in de Ardennen luisterde ik naar een nieuw programma op Radio 5 waarin tien interviews met voorgangers uit verschillende kerken te horen zijn. ’Er zijn de laatste tijd binnen de gereformeerde gezindte kerken bijgekomen’, stelde de EO in de aankondiging van het programma. ’Toch onderschrijven al die kerken dezelfde Schrift en dezelfde gereformeerde geloofsbelijdenis. Blijkbaar is dat niet genoeg. Wat zit daarachter?’”

Op de beoogde nationale synode zouden volgens De Fijter alle kerken vertegenwoordigd moeten zijn die in de traditie van de kerkhervormers Maarten Luther en Johannes Calvijn staan. Het is, denkt hij, tijd dat protestanten op een andere manier met elkaar omgaan en minder de nadruk leggen op dogmatische kwesties. Zijn gedachten gaan uit naar een soort contact en samenwerking als in het in 1998 opgerichte Global Christian Forum. Daarin ging een zeer uiteenlopende groep kerken en kerkelijke organisaties naar antwoorden zoeken op ’gemeenschappelijke uitdagingen’.

De Fijter ontkent dat hij andere protestanten de PKN in wil loodsen: „Ik heb geen imperialistische bedoelingen.” Denkt hij dat hij orthodoxe protestanten enthousiast kan krijgen voor zijn idee? De Fijter: „Ik kan me niet voorstellen waarom die niet zouden willen meedoen. Vorige week stond er nog een artikel in het Nederlands Dagblad van professor George Harinck. Hij had het over contacten tussen plaatselijke reformatorische groepen. Hij schreef dat de mensen murw waren, dat ze geen enkele belangstelling meer hadden voor de synodes van hun kerken en hij vond dat er reden was voor jaloersheid op het eenwordingsproces van de PKN.”

Volgens de Fijter blijkt uit die vermoeidheid van gewone, ook reformatorische kerkmensen dat de tijd rijp is voor een proces van eenheid in verscheidenheid. De Fijter verwijst naar de synode van Dordrecht (van 1618 tot 1619) en schrijft dat de tijd dringt: „We kunnen – want de secularisatie gaat door – niet wachten tot 2018 en 2019 als ‘Dordt’ zijn 400-jarig jubileum viert. Vier eeuwen terug betrof de zaak van Dordt het fundament van de kerk. Vandaag is dat opnieuw zo: nú wat betreft de eenheid van allen die de verkondiging aangaande Christus in de samenleving een warm hart toedragen.”

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *