NIEUWS

Wat wil de Nationale Synode?

De Stichting Nationale Synode vindt het belangrijk dat het evangelie van Jezus Christus in Nederland gehoord wordt. Vandaag, maar juist in de generaties die na ons komen. Dat is niet alleen een wens, maar vooral een opdracht. Een opdracht die Jezus ons gegeven heeft, zie Johannes 17 vers 20 tot 22 .

Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;

Om aan die opdracht te kunnen beantwoorden hebben we elkaar als christenen in Nederland nodig.

Vanuit die overtuiging is de stichting Nationale Synode opgericht. We hebben elkaar nodig! Eenheid van christenen is van wezenlijk belang. En die eenheid is ons ook gegeven. In Jezus Christus vinden christenen elkaar uit zijn komst naar deze wereld putten we hoop. Hoop voor ieder mens, hoop voor onze samenleving en hoop voor de kerk. In Nederland en wereldwijd.

Vanuit die wetenschap is het niet erg dat we het niet altijd met elkaar eens zijn. Verschillen in opvatting, liturgie en gewoonte mogen er zijn. Discussie en gesprek louteren ons en leren om ons als kerk keer op keer weer te vernieuwen. Tegelijkertijd moeten die tweederangs verschillen ons als christenen niet verdelen, maar ons aansporen om met elkaar in gesprek te gaan.

De Nationale Synode wil een beweging zijn die dat gesprek op gang brengt. Op kleine schaal, in huiskamers of aan eettafels. En zichtbaar, in 2010 in de Grote Kerk in Dordrecht. Meer dan vijftig kerkgenootschappen waren vertegenwoordigd om samen te zingen, te bidden en met elkaar te spreken. Het was voor velen een feest van herkenning.

In oktober 2013 komen we opnieuw bij elkaar in Dordrecht. We zetten het gesprek voort vanuit het verlangen naar eenheid van de christenheid in ons land. En vanuit de hoop dat de kerk van Christus in Nederland weer een lichtend licht en een zoutend zout zal zijn.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *