Over de stichting

Beleidsplan

De stichting Nationale Synode stelt zich tot doel het bevorderen van eenheid onder christenen in Nederland. Dit heeft na oprichting geleid tot verschillende manifestaties met als slotsom de bijeenkomst in de Grote Kerk in Dordrecht in 2019, waarin meer dan veertig kerk- en geloofsgemeenschappen een Verklaring van Verbondenheid ondertekenden. Deze verklaring markeerde het beginpunt van een nieuwe fase. Deze wordt omschreven in het beleidsplan 2020-2025 dat u hier aantreft.

Beleidsplan 2020-2025

ANBI-status
De Stichting Nationale Synode is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI stichting moet zich voor min. 90% inzetten voor het algemene nut en mag geen winstoogmerk hebben.
Een ANBI stichting betaalt geen erf- of schenkbelasting.
Giften aan een ANBI stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Bankrekening
Wilt u een gift overmaken? Of een andere betaling doen? Dat kan via IBAN NL37RABO0102442738 t.n.v. A.G. Wijnveen Stichting Nationale Synode

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Nationale Synode wordt gevormd door:

Martin den Heijer, voorzitter
Dorina Nauta, secretaris
Jurjen de Groot, penningmeester
Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning.

Verdere contactgegevens.

Doelstelling volgens de statuten:

Artikel 1:
1. De stichting draagt de naam: Stichting Nationale Synode
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Kampen

Artikel 2:
1. a. De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van de eenheid onder christenen door het houden van een of meerdere vergaderingen van een Nationale Synode; allereerst gaat het daarbij om het bevorderen van de eenheid van de christenen op het protestantse erf;
b. het bevorderen van een gezamenlijk getuigenis vanuit de christelijke boodschap in de Nederlandse samenleving, met name in het publieke domein;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

 • het motiveren van zoveel mogelijk mensen om zich in te zetten voor de
  eenheid van de christenen;
 • het bevorderen van zoveel mogelijk contacten tussen kerken en andere
  geloofsgemeenschappen;
 • het uitgeven van alle benodigde materialen die kunnen dienen om de
  eenheid onder christenen te stimuleren;
 • het bijeenbrengen van financiële bijdragen om het werk van de
  Nationale Synode te kunnen doen;
 • het aangaan van internationale contacten in het zoeken van de eenheid
  onder christenen.

Activiteiten en toekomstplannen:

Om haar doelstelling te bereiken heeft de stichting een groot aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen.

Dit heeft o.m. geleid tot:

 • Het opstellen van een Credotekst;
 • De uitgave van Geloven in verbondenheid met 70 overdenkingen bij de Credotekst;
 • De eerste Nationale Synode op 10 en 11 december 2010 in Dordrecht;
 • Signaal aan de Nederlandse samenleving op 11 december 2010;
 • Geloofsgesprekken in huiskamers in 2013;
 • De tweede Nationale Synode op 25 en 26 oktober 2013 in Dordrecht;
 • De glossy Dordt.
 • De derde Nationale Synode in 2016.
 • De vierde Nationale Synode in 2019, waarbij ook de Verklaring van Verbondenheid werd getekend door meer dan veertig kerk- en geloofsgemeenschappen.
 • Lees hier een verslag van de activiteiten in 2020.

KVK: 08217466
RSIN: 821896921

Meer informatie?
De stichting Nationale Synode is per e-mail bereikbaar via info@nationalesynode.nl

Financiën
Hieronder treft u financiële gegevens aan van de stichting Nationale Synode vanaf 2012. U kunt deze overzichten in .pdf-formaat downloaden.

Financiën stichting Nationale Synode 2023

Financiën stichting Nationale Synode 2022

Financiën stichting Nationale Synode 2021

Financiën stichting Nationale Synode 2020

Financiën stichting Nationale Synode 2019

Financiën stichting Nationale Synode 2018

Financiën stichting Nationale Synode 2017

 

Lees hier meer over het privacybeleid van de Stichting Nationale Synode.