Stuurgroep en Raad van Advies

De dagelijkse leiding van de stichting Nationale Synode is belegd bij de Stuurgroep. Tevens is er een Raad van Advies aangesteld. Deze voorziet de Stuurgroep gevraagd en ongevraagd van advies. Deze bestaat uit de volgende personen.

Stuurgroep

Ds. G. de Fijter, Protestantse Kerk in Nederland, voorzitter
Dr. J.M. van ’t Kruis, Protestantse Kerk in Nederland, secretaris
Dhr. B. Wijnveen, Protestantse Kerk in Nederland, penningmeester
Prof. dr. B. Kamphuis, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, lid
Dr. E.P. Meijering, Remonstrantse Broederschap, lid
Ds. A. Boerrigter, Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, lid
Drs. W. van ’t Spijker, Christelijke Gereformeerde Kerken, lid
Dr. Moses Alagbe, Migrantenkerken, lid
Dr. S. Lee, Migrantenkerken, lid
Mevr. drs. D. Haze, Protestantse Kerk in Nederland, lid
Drs. T. Dijkema, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, lid
Drs. H. Medema, Vergadering van Gelovigen, lid
Drs. S. van Meggelen, , Protestantse Kerk in Nederland, lid
Ds. P. Grimm, Verenigde Evangelie- en Pinkstergemeenten, lid
Dr. J. van Beelen, adviseur
Drs. H. van der Linden, namens de Evangelische Omroep

Raad van Advies 

Prof. dr. H.G.L. Peels, Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J.F. Klijnsma, Remonstrantse Broederschap
Mw. D. Polinder, vice-preses studentenvereniging CSFR
Prof. Dr. A. van de Beek, Protestantse Kerk in Nederland
Prof. Dr. . J.M Burger, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Ds. M.H. Jonker, Verenigde Evangelie- en Pinkstergemeenten