NIEUWS

De kerk en het publieke debat

...James Kennedy...


Op de website nieuwwij.nl spreken chirstenhistoricus James Kennedy en Manuela Kalsky over de positie van de kerk in Nederland? Heeft zij nog enige betekenis in het publieke debat? En hoe is dat in vergelijking met Duitsland?

Anders dan in Duitsland ontbreekt in Nederland volgens Kennedy een breed debat waar zowel politici, wetenschappers en kerken aan deelnemen over problemen in de samenleving. “Kerken in Nederland zijn veel minder belangrijk geweest dan in het buitenland. Religieuze organisaties in Nederland buiten de kerkmuren om zijn wel succesvol. Maar er is niet een groot instituut in Nederland dat zo´n discussie kan aanzwengelen.”

“In Duitsland heb je dat heel duidelijk wel. Kerken worden nog altijd als een soort leidende instantie van de samenleving gezien. In zo´n situatie kun je wel een debat hebben. Kerken in Nederland zijn veel meer op zichzelf gericht en in het vermogen op bezinnen op deze vraagstukken.

Kennedy constateert verder dat er in Nederland impliciet een gevoel is voor wat normaal is. “Er is een ‘normale’ geschiedenis van historici die normale opvattingen hebben over de wereld, de kosmos en de realiteit. Dat is een aanname die weinig onder ogen wordt gezien.”

Bekijk hier het interview.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *