NIEUWS

Credotekst uitgangspunt voor Nationale Synode

UTRECHT – „Wij geloven in de levende God: Vader, Zoon en Heilige Geest”, zo luidt het opschrift van de ”Credotekst” die het uitgangspunt moet gaan vormen voor de zogenoemde Nationale Synode, najaar 2010. De plannen voor dit „protestants forum” werden woensdagmorgen tijdens een persconferentie in Utrecht gepresenteerd.

Het idee voor een „Nationale Synode/protestants forum” komt uit de koker van ds. G. de Fijter, oud-synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zijn oproep, vorig jaar augustus in het Centraal Weekblad, riep tal van reacties op. Positieve; ook meer sceptische. „In elk geval blijkt dat er op het grondvlak veel draagvlak voor is.”

In april dit jaar werd een ”stuurgroep” gevormd, waarin leden van verschillende denominaties op persoonlijke titel zitting hebben. Het betreft ds. De Fijter (PKN), ds. S. Freytag (PKN), prof. dr. B. Kamphuis (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt), drs. I. A. Kole (Gereformeerde Gemeenten), prof. dr. E. P. Meijering (Remonstrantse Broederschap), dr. J. M. van ’t Kruis (PKN), prof. dr. H. G. L. Peels (Christelijke Gereformeerde Kerken) en P. Sleebos (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten).

Woensdagmorgen presenteerde de stuurgroep zich, in het historische kerkgebouw van de evangelisch-lutherse gemeente in Utrecht. „Een bewuste keuze”, zei ds. De Fijter in zijn openingswoord, wijzend op de woorden uit 1 Petrus 1:25 boven de kansel: „Het Woord des Heeren blijft in eeuwigheid.” „Dát is de dragende kracht achter de Nationale Synode.”

De stuurgroep heeft in de achterliggende tijd een korte tekst opgesteld, „geïnspireerd door de Apostolische Geloofsbelijdenis” (het Credo). Deze „Credotekst” moet het uitgangspunt gaan vormen voor, aldus prof. Meijering woensdagmorgen, een beweging die een duidelijk vertrekpunt heeft en een doel voor ogen heeft.

Bedoeling is dat de komende tijd „zo veel mogelijk christenen” op de –open– Credotekst gaan reageren (nationalesynode.nl). Prof. Peels: „Zie het als een groeitekst.” Dit moet uitmonden in een tekst die zal worden aangeboden aan de officiële vertegenwoordigers van de vele kerken en christelijke gemeenschappen in Nederland „die door de Reformatie zijn geïnspireerd of daarin hun wortels hebben.” De Rooms-Katholieke Kerk wordt hier niet bij betrokken, zo bleek al eerder.

Ten slotte zullen, is de bedoeling, vertegenwoordigers van of een delegatie uit de verschillende Nederlandse kerken in het najaar van 2010 samenkomen in een Nationale Synode. Het gaat hier om een synode in de letterlijke betekenis van het woord: een samen-komst. De versterking van de onderlinge contacten en een aanmoediging tot meer eenheid als christenen in het publieke domein is een van de speerpunten.

Dordrecht
Hoofddoel van deze synode –die refereert aan de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619)– is het opstellen van „een boodschap of verklaring die we als protestantse kerken gezamenlijk willen richten aan onze Nederlandse samenleving anno 2010. Een woord van bemoediging en hoop”, aldus prof. Peels.

Over de precieze datum en plaats van de Nationale Synode is –nog steeds– geen duidelijkheid. „We willen niet vooruitlopen op de ontwikkelingen”, gaf ds. De Fijter aan. „Maar als er gaat gebeuren waarop we hopen, zou Dordrecht een prachtige locatie zijn. Daar zijn we ook voor uitgenodigd door de Dordtse burgemeester, R. J. G. Bandell.”

Is ds. De Fijter optimistisch? „Wij weten niet waar deze beweging op zal uitlopen. Maar het kon wel eens zo zijn dat de Geest ons nog versteld laat staan.”

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *