NIEUWS

De Fijter spreekt voor studenten CSFR

Archiefbeeld van de CSFR


Ds. G. de Fijter sprak zaterdag in Amsterdam voor de jongeren van de CSFR, disputum Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E., te Amsterdam. Ook studenten uit andere universiteitssteden waren naar de hoofdstad afgereisd voor de lezing.
“Het deed ons goed dat het landelijke bestuur van de C.S.F.R. zich achter het initiatief gezet heeft geschaard om te komen tot een Nationale Synode”, zei De Fijter. “Met name de brief die gepubliceerd is in het Reformatorisch Dagblad, direct in aansluiting op een paginavol overzicht van leidinggevenden uit de verschillende protestantse kerken, is belangrijk geweest. Vooral omdat het precies aangeeft wat de stuurgroep waarneemt: aan het grondvlak van de kerk – en bij de komende generaties – gaat het niet meer om de gevestigde instituten van allerlei kerken en kerkjes.”

Maar de stuurgroep neemt waar dat het mensen – vooral ook jonge mensen – gaat om het woord van God. Als dat klinken mag in een kerkdienst is het goed. En als daar dan ook nog bijkomt dat je zelf in zo’n gemeente ‘gezien’-‘ gekend’ wordt – wel, dan doet het er voor de meesten helemaal niet toe welk kerkgenootschap/instituut er nu boven of onder zit.

‘We zijn in een situatie terecht gekomen waar het op de essentialia van het christelijk geloof aankomt’ aldus De Fijter. Daarom hebben we als stuurgroep een achterwaartse beweging gemaakt: n.l. terug naar de begintijd van het christendom. Voor ons betekende dat terug naar de vroege kerk. We hebben als uitgangspunt het Apostolicum gekozen om daarmee aan te geven dat daarin voor ons het meest wezenlijk ligt voor Christen-zijn vandaag. Al had dat even goed de geloofsbelijdenis van Nicea kunnen zijn.”

“Het veld waarin we ons bevinden is van grote betekenis. De kerk van 2010 in ons land is in een bijzondere positie terecht gekomen. Die bijzondere positie vraagt om een nieuwe aanpak van kerk-zijn. Met name waar het gaat over de presentie in het publieke domein. Daarbij is het de stuurgroep niet te doen om alles wat christen is in ons land naar één en hetzelfde model te knippen. Verscheidenheid in eenheid is goed. Maar dat is het niet meer als daardoor het elan om christen te worden zoek raakt. Het is een goed initiatief dat hier in Amsterdam de beweging is opgezet vanuit heel verschillende kerken onder de naam ‘Amsterdam in beweging voor Jezus”. De gezamenlijkheid van de afzonderlijke kerken naar het publieke domein spreekt mij aan. Er zijn maar weinig landen waar de secularisatie en de ontkerkelijking zulke grote vormen heeft aangenomen als in ons land. De ontwikkelingen zijn na de Tweede Wereldoorlog in een enorme versnelling terecht gekomen. We zijn inmiddels gewend geraakt aan berichten over kerksluitingen, sloop van kerken, opheffing van gemeenten”, aldus De Fijter.

1 comments
 • De Nationale Synode en de Credo-tekst.

  (deze reactie is alreeds p.o. geplaatst onder Synode-debat met A.Knevel.)
  De reactie is naar aanleiding van bovenstaande en het thema in tijdschrift ‘Profetisch Perspectief.

  Er is geen ‘een Geloof’, er is verdeeldheid van de kerken, er is ontkerkelijking.
  Bovenstaande volgorde geeft oorzaak en gevolg aan van aan hun leer vasthoudende kerkbestuurderen. Iedere gevestigde kerk lijkt op een koninkrijk met een eigen geloofsleer.
  De verdeeldheid van de kerken geeft aan, dat er geen eenheid is in leer.
  Degenen, die de basis gelegd hebben voor het Protestantisme, o.a. Calvijn, Luther, e.a. hebben nagelaten te zoeken naar de oorspronkelijke leer, de Leer van Christus. Hierdoor zijn veel dwaalleringen (in vergelijking met de Leer van Christus) meegenomen uit de R.K.kerk, en worden deze en eigen uitleggingen heden nog steeds als waarheid verkondigd. Indien u met het in bovengenoemde gekozen Apostolicum bedoeld het teruggaan naar de Leer, welke verkondigd werd door de apostelen van de Heere Jezus, dan ben ik gelukkig.
  Nu heb ik de indruk, dat de wereld van kerken een gezamenlijk onsamenhangend bazuingeluid afgeeft. 1Cor.14:8 Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot den krijg bereiden?

  In de tijd van apostel Paulus werd slechts één leer gepredikt, namelijk de Leer van Christus. Deze Leer is ongeveer 1600 jaar geleden door keizer en paus zoveel mogelijk uitgeroeid geworden.
  Ondergetekende heeft vele jaren gezocht, en gevonden in de S.V. bijbel om a-het Beginsel der Leer van Christus en b- de eigenlijke Leer van Christus boven water te krijgen.
  Kort geleden zelfs bij gerucht vernomen, dat er nog een enige originele schriftlijke Leer van Christus diep verborgen is in het archief van het Vaticaan.
  2Jo. 1:9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de Leer van Christus, die heeft God niet; die in de Leer van Christus blijft, deze heeft beiden de Vader en den Zoon.

  Indien aan deze oproep om te komen tot eenheid der Leer gevolg zal gegeven worden, zal zeker de gezochte ‘eenheid’ zichtbaar worden met Gal.3:28 “want gij allen zijt één in Christus Jezus” en de Vrede Gods zal dan in alle harten heersen tot welken een ieder ook geroepen is in één Lichaam. Kol.3

  Het nu voorgestelde Credo:
  -Evenals de eerste geloofsbelijdenis wordt ook nu deze belijdenis in de wereld gebracht als een hoop tot eenheid van de kerken.
  Het idee tot voortbrengen van de ‘geloofsbelijdenis’ heeft m.i. ondanks het voorgestelde doel geen bijbelse basis.
  Zolang er geen eenheid is in ‘leer’ zullen duizend credo’s nog geen eenheid bewerkstelligen en zullen de vele koninkrijken van kerken blijven bestaan tot de tijd, dat zij vermalen zullen worden. Zie Dan.2.
  Echter wanneer het Koninkrijk Gods met de Leer van Christus zal gepredikt worden, zal ook het Geloof komen, waardoor de zaligheid der ziel verkregen kan worden. zie Gal.3, 1Petr.1:9-11.

  Met vriendelijke groet, Ing. A.A. van Vugt
  Kaleweg 2 te Doezum.

 • Een bericht schrijven

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *