NIEUWS

“Er gebeuren mooie dingen”

Kerk en Gemeentebeurs

KAMPEN – De nationale synode die gepland staat voor 10 en 11 december, begint steeds vastere vormen aan te nemen. Binnenkort zal een tussentijdse rapportage naar de kerken uitgaan.
Dat schrijft het Reformatorisch Dagblad naar aanleiding van een interview met initiatiefnemer ds. G. de Fijter.

Afgelopen zaterdag was het een halfjaar geleden dat de stuurgroep Nationale Synode/protestants platform zich presenteerde in Utrecht. Deze stuurgroep, waarin leden van verschillende denominaties op persoonlijke titel zitting hebben, houdt zich bezig met de voorbereidingen voor de „tweede nationale synode van Dordrecht.” Doel daarvan is onder andere het opstellen van „een woord van bemoediging en hoop” voor de Nederlandse samenleving anno 2010.

Met het oog hierop formuleerde de stuurgroep een zogenoemde credotekst, waarvan de Apostolische Geloofsbelijdenis en Nicea de basis vormden. Hierop kon sindsdien worden gereageerd.

„En dat is gebeurd ook”, laat ds. De Fijter, voorzitter van de stuurgroep, weten. Hij geeft toe dat niet elke reactie even positief is. „Maar met name vanaf het grondvlak zijn de reacties zeer bemoedigend.”

Op dit moment krijgt de stuurgroep de reacties van „sleutelfiguren” uit de diverse geloofsgemeenschappen binnen. „Binnenkort zullen we daarover een tussentijdse rapportage doen uitgaan. Daarin melden we ook dat we als stuurgroep in mei een paar dagen bijeen willen komen op Hydepark in Doorn, om de credotekst min of meer definitief te maken. Vervolgens zullen we begin juli een officiële uitnodiging sturen naar de Nederlandse kerken.”

Verwacht hij dat alle kerken straks deelnemen? „Ik hoop het. Natuurlijk kun je op punten kritiek hebben. Je hoort ook wel dat dit te veel een particulier initiatief is. Maar a: dat is het met de komst van de stuurgroep niet meer. En b: de eerste protestantse synode, die van Emden, moet toch op eenzelfde manier tot stand zijn gekomen?”
Nogal wat mensen dan wel instanties blijken het initiatief ook financieel te willen steunen, aldus ds. De Fijter. Om die reden is de stichting Nationale Synode in het leven geroepen. De stichting Reformatie Instituut Dordrecht, met als voorzitter prof. James Kennedy, heeft inmiddels ook „alle steun toegezegd.”
De stichting Nationale Synode is volgende week ook present op de Kerk en Gemeentebeurs 2010 in Utrecht. Onder leiding van EO-presentator Andries Knevel zal daar onder meer een debat rond de nationale synode plaatsvinden. Ds. De Fijter: „Er gebeuren mooie dingen.”

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *