NIEUWS

Glossy Dordt400 gepresenteerd

De glossy Dordt400 ligt in de schappen. Het 100 pagina’s tellende magazine werd in het Tweede Kamergebouw door uitgever Paul van der Niet van De Vuurbaak overhandigd aan gastredacteur Kees van der Staaij.

Van der Niet memoreerde dat de ontwikkeling van het magazine bijna een jaar in beslag heeft genomen. “Maar het resultaat is er dan ook naar.” De glossy, die mede op initiatief van de stichting Nationale Synode, is geproduceerd heeft een brede doelgroep, stelt SGP-leider Van der Staaij. “En dat was ook wel even wennen. In de gereformeerde gezindte hebben we toch een beetje het gevoel ‘de Dordtse synode is iets van ons’.” Niettemin is hij blij dat een bredere doelgroep nu ook kennis kan nemen van de vruchten van de Synode van Dordrecht.

Ook voorzitter Gerrit de Fijter van de stichting Nationale Synode was bij de overhandiging aanwezig. Samen met andere prominenten uit christelijk Nederland ging hij, als mede-initiatiefnemer van de glossy, in het Dordrechts Museum het gesprek aan over het belang van eenheid op het protestantse erf in Nederland. Een uitgebreid verslag van die ‘Maaltijd van eenheid’ is in het magazine terug te lezen.

Van der Staaij komt zelf ook aan het woord in Dordt400. In gesprek met voormalig burgemeester Arno Brok van Dordrecht en CDA-leider Sybrand Buma bespreekt hij het historische belang van de synode, en gaat hij ook in op de vraag hoe relevant de discussies van toen, nu nog zijn. In het magazine is ook een test opgenomen, aan de hand waarvan de lezer kan ontdekken hoe remonstrants of contraremonstrants hij eigenlijk is. Verder interviews met neurofilosoof Gerrit Glas, een tweegesprek tussen schrijver en journalist Stevo Akkerman en predikant Rien Kempeneers, die beiden een jong kind verloren. De vraag naar het zielenheil van jonge kinderen was immers een van de vraagstukken die ook bij de Dordtse synode ter tafel kwamen.

De historici Fred van Lieburg en Erik de Boer geven middels korte, informatieve teksten een beknopt historisch overzicht. Wat speelde er op politiek en maatschappelijk vlak? Wat waren de theologische twistappels, maar ook: hoe deden de media vierhonderd jaar geleden hun werk?

Meer lezen? De glossy Dordt400 is te koop via gospel.nl voor € 8,95.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *