NIEUWS

Hersteld hervormden bezinnen zich

Dr. W. van Vlastuin

Het moderamen van de hersteld hervormde kerk komt met een officiële reactie op de plannen voor de nationale synode, eind dit jaar. Vorige week bezon de synode zich op het initiatief, zo is te lezen in het Reformatorisch Dagblad.

De rector van het Hersteld Hervormd Seminarium, dr. W. van Vlastuin uit Wezep, was gevraagd om de synodeleden hierover iets mee te delen. Dr. Van Vlastuin beklemtoonde dat de gebrokenheid en verdeeldheid van de kerk schuld is voor God. „Dat roept om verootmoediging. Wie zou niet verheugd zijn over een eenparig getuigenis richting kerk en samenleving?”

Tegelijk stelde hij „fundamentele vragen bij dit initiatief”, schrijft ds. Ruijgrok. Zo wees hij op het problematische dat een persoonlijk initiatief moet leiden tot een nationale synode. „Een synode is een kerkelijke zaak. Het zou beter zijn om te spreken over een platform.”

Als inhoudelijk bezwaar noemde dr. Van Vlastuin het feit „dat een van de kenmerken van een synode is dat zij staande op het fundament van de Heilige Schrift voortbouwt op wat de Kerk der eeuwen eerder heeft beleden.” Met het oog daarop vergeleek hij de credotekst van het organiserend comité met het oercredo van de christelijke kerk, de apostolische geloofsbelijdenis. Dr. Van Vlastuin vroeg zich in dit kader af waarom de apostolische geloofsbelijdenis door het comité „niet onverkort beleden” wordt.

Na de bespreking gaf de synode het breed moderamen opdracht een officiële reactie op het initiatief op te stellen. Daarin zal onder meer tot uiting worden gebracht „dat de gebrokenheid van de kerk schuld is, dat er een heilige roeping ligt tot eenheid met allen die op het fundament van de Schrift en de belijdenis van de Kerk der eeuwen kerk begeren te zijn en dat juist op grond van dit laatste het genoemde initiatief, zoals dr. Van Vlastuin aangaf, niet ”katholiek” kan worden genoemd.”

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *