NIEUWS

“Kerken willen getuigenis afgeven via Synode”

“De kerken willen geen macht grijpen. Wat we wel willen is Jezus Christus volgen,” reageerde ds. G de Fijter op het commentaar ‘Help, de kerken grijpen de macht’ in het NRC Handelsblad. “Een getuigenis naar de samenleving afgeven is datgene waar wij naar verlangen.” De emeritus predikant te Kampen behoort tot de stuurgroep van de Nationale Synode die vorige week zijn plannen bekendmaakte. “De kerken moeten uit hun isolement komen en weer meer samen gaan staan voor hun boodschap,” liet De Fijter toen weten.

“Als mensen aan ons vragen: ‘wat geloof je nou?’, moeten we ze wijzen op onze credotekst. Die credotekst is voor de nationale synode niet anders dan de aftrap van een voetbalwedstrijd. We verwoorden het geloof in de tijd waarin we ons momenteel bevinden. We vragen christenen niet om te zitten millimeteren aan de tekst, maar vragen wat het christen-zijn voor hen vandaag de dag te betekenen heeft,” vertelt De Fijter, wijzend op Johannes 17:21, ‘opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt’. Zo is de tekst als groeitekst te vinden op nationalesynode.nl.

Machtsvorming

Onlangs schreef het NRC Handelsblad het volgende over de Nationale Synode: ‘Oog in oog met de nog altijd groeiende invloed van zowel ongelovigen als moslims proberen de christelijke kerken zich in eigen kring of onderling aaneen te gorden. (…) Er moet namelijk niet uit het oog worden verloren dat de kerken ook bezig zijn met machtsvorming, en dus politiek bedrijven. In kwantitatieve termen: wie de christenen aller landen verenigt, verzamelt ongeveer 2 miljard wereldburgers tegen ruim 1 miljard moslims van verschillende denominaties’.

Ook binnen de gevestigde kerken is er kritiek op de Nationale Synode. Zo vindt de vrijgemaakt gereformeerde predikant A. van der Sloot dat de credotekst “de verschillen verdoezelt” en dat er meer moet gebeuren om tot herstel van de tot op het bot verscheurde kerken te komen. “Het blijft gaan over God de Vader en Jezus Christus die de zonden van de wereld op zich genomen heeft en dat door de Heilige Geest mensen leert verstaan,” zegt De Fijter, terwijl het NRC oproept tot waakzaamheid op de scheiding van Kerk en Staat.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *