NIEUWS

‘Leerregels krijgen de handen niet op elkaar’

Preken over de Dordtse Leerregels is achterhaald, vindt ds. W. van ’t Spijker. „Zeker jongeren lopen tegenwoordig met heel andere vragen rond.” Drs. I. A. Kole onderstreepte woensdagavond in Nijkerk het beláng van de leerregels. Dat schrijft het Reformatorisch Dagblad.

In hervormd kerkgebouw De Fontein had een forumavond plaats over de Dordtse Leerregels. De bijeenkomst, die ongeveer tachtig bezoekers trok, was georganiseerd door Ikoon, een interkerkelijke beweging in Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden. Aanleiding vormde het feit dat het 400 jaar geleden is dat de Synode van Dordrecht, die dit derde belijdenisgeschrift liet opstellen, vergaderde (1618-1619).

Voor de pauze kregen de vier forumleden de gelegenheid hun standpunten toe te lichten. Ds. G. de Fijter, voorzitter van de „nationale synode nieuwe stijl”, gaf aan „in hartelijke verbondenheid met migrantenchristenen en hun internationale kerken uit te zien naar een nieuwe volkskerk: een kerk voor alle mensen.” Het fundament ervan ziet de predikant in de geloofsbelijdenis van Nicea, „zoals die ook terug te vinden is in de Credotekst bij het ontstaan van de nationale synode nieuwe stijl.”

Prof. dr. P. J. A. (Peter) Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en remonstrants predikant, pleitte voor pluriformiteit. Volgens hem maakte de Synode van Dordrecht een einde aan verdraagzaamheid en tolerantie „door het begrip genade te verengen en door de bindende kracht van de belijdenisgeschriften.” Hij noemde de Dordtse synode „een zwarte bladzijde” in de geschiedenis van ons land.

Drs. I. A. Kole, lid van de Gereformeerde Gemeenten en secretaris van de Stichting Herziening Statenvertaling, stelde dat de Bijbel Gods onfeilbare Woord is. Hij voegde eraan toe dat de grenzen voor de kerk zijn aangegeven door de Synode van Dordrecht en dat de kerk geen speelveld is voor allerlei meningen.

 

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *