NIEUWS

NGK moet meedoen, zegt commissie

NGK

De Nederlands Gereformeerde Kerk moet deelnemen aan de Nationale Synode die op 10 en 11 december in Dordrecht wordt gehouden.

Dat is het advies van de commissie die verantwoordelijk is voor interkerkelijke contacten aan de Landelijke Vergadering 2010 in Houten, zo schrijft het kerkblad van de NGK, Opbouw
Het is de bedoeling dat de LV op 9 oktober beslist over deelname. De samenstelling van de delegatie zal afgestemd worden op de synodeagenda die komende zomer wordt gepubliceerd.

In haar rapport zegt de commissie het van groot belang te vinden ‘dat er in onze tijd, waarin zo veel mensen in ons land God niet (meer) kennen, een helder getuigenis over het heilzame Evangelie van Jezus Christus naar de samenleving uitgaat. Onze tijd schreeuwt erom dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn (Rom. 8:19) en dat in de woorden en daden van Gods kinderen het Koninkrijk van God zichtbaar wordt.’
De commissie zou het toejuichen als een Nationale Synode en wat daar wellicht uit voortkomt hieraan een bijdrage kan leveren.
De NGK-commissie heeft over de plannen voor de Nationale Synode contact gehad met Deputaten Kerkelijke Eenheid van de GKV en met Deputaten Eenheid van de CGK. Hoewel daar de definitieve besluitvorming nog moet plaatsvinden, lopen de opvattingen over de Nationale Synode in beide deputaatschappen op hoofdlijnen parallel met die van de NGK-commissie.
Volgens de commissie ligt voor de hand om ook tijdens de Nationale Synode waar mogelijk samen op te trekken met de vertegenwoordigers van GKV en CGK.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *