NIEUWS

Oeucumene ritselt bij protestanten

Het idee van een Nationale Synode en een daarbij behorend basisdocument zal woensdag 14 oktober worden gepresenteerd in de evangelisch-lutherse kerk in Utrecht.

Raad van Kerken

Raad van Kerken

Ds. Gerrit de Fijter uit Kampen, oud-lid van de Raad van Kerken in Nederland, heeft dat desgevraagd bevestigd en het Reformatorisch Dagblad maakt melding van dit feit. De Fijter heeft inmiddels een stuurgroep gevormd, waarin theologen uit diverse protestantse kerken zijn opgenomen. Zij stellen zich unaniem achter de initiatieven.

Basis voor de synode is het opnieuw laten horen van de geloofsbelijdenis, die de diverse protestantse kerken bindt. Vanuit de Raad is eerder verwoord dat oecumenische initiatieven in Nederland kunnen bijdragen om de samenwerking tussen kerken te verbeteren en als zodanig aansluiten bij de inzet van de Raad van Kerken.

Naast dit protestantse initiatief is er ook een initiatief van evangelische christenen. Zij brengen over ongeveer een maand circa dertig vooraanstaande personen uit kerken bij elkaar voor een 24-uurs-ontmoeting, waarin de geloofsbeleving centraal staat. Ds. Robbert-Jan Perk uit Nijverdal is één van de mensen achter dit initiatief.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *