NIEUWS

Op weg naar eenheid

De Stichting Nationale Synode streeft naar meer eenheid tussen christenen in Nederland. Ze wil gehoor geven aan het gebed van Jezus Christus: laten zij allen één zijn, opdat de wereld gelooft.

Waarom ga je naar de kerk? Om God te ontmoeten? Medemensen te leren kennen? Te zingen? Te bidden? Te luisteren? Hoe zit dat bij jou? Hoe zit dat bij je kinderen? Je ouders? Je studiegenoten? Je collega’s? De Nationale Synode is een beweging die zich ten doel stelt om het gesprek over die vragen aan te jagen. Omdat we geloven dat zo’n gesprek tot herkenning leidt, herkenning tot verbondenheid en verbondenheid
tot eenheid. Eenheid die we vinden in Jezus Christus, die daarom gebeden heeft.

Draag mee en bid mee! En of je nu vrijgemaakt bent, evangelisch, lid van een migrantenkerk, bevindelijk gereformeerd, christelijk-gereformeerd, hervormd, baptist, Nederlands-gereformeerd, anglicaans, orthodox of remonstrants, luthers, lid van het Leger des Heils of nog weer wat anders: kom op 5 november 2016 naar Dordrecht. In de Grote Kerk ontmoeten we elkaar in verscheidenheid en herkenning. Op deze derde Nationale Synode hopen we nieuwe stappen te zetten naar een verbond van kerken en geloofsgemeenschappen.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *