NIEUWS

PKN zet deuren wijd open voor eenheid van kerken

Urk/Leeuwarden – Het moet over zijn met de verdeeldheid tussen kerken en gelovigen. Aan het grondvlak is er al zoveel gezamenlijk elan dat dát nu ook verder zijn weg moet vinden door alle kerken heen. Daarom komt er in 2010 een landelijke Nationale Synode waar zowel kerken als individuele gelovigen voor worden uitgenodigd.

Synodevoorzitter ds. Gerrit de Fijter kondigde vrijdag in Urk aan dat het plan voor een Nationale Synode uitgevoerd wordt. Vorig jaar liet hij in een column in Centraal Weekblad al een proefballonnetje op. Dat idee werd toen wat lacherig weggehoond. Maar het is de Protestantse Kerk ernst. ,,Het wordt tijd voor eenheid. De oorzaken van scheidingen en scheuren hebben zich overleefd. Ze werken niet meer. Ze zijn versleten geraakt. Dat is op het grondvlak al duidelijker dan bij menige kerkleider. Het wordt tijd voor een Nationale Synode’’, aldus PKN-scriba dr. Arjan Plaisier.

Synodepreses De Fijter legde vrijdag in Urk – bij de presentatie van een boek over Calvijn – uit wat hem en andere betrokkenen uit de Protestantse Kerk voor ogen staat. ,,Het accent moet niet zozeer op ons vallen als initiatiefnemers. Het doel is een brede oecumenische beweging binnen het protestantisme op gang te brengen, die een inhoudelijk, positief getuigenis geeft over Jezus Christus: een signaal van eenheid.’’
De Fijter signaleert dat er op het grondvlak veel elan is voor eenheid. ,,Vooral onder jongeren. Daar heerst vaak een oecumenische gezindheid. Jongeren herkennen geloofsgenoten over kerkmuren heen. Dat zie je overal, vaak in de tijd dat jongeren studeren. Dit elan sterft veelal een langzame dood als zij ouder worden en zich settelen in kerkelijke kringen. Het zou goed zijn om dat oecumenische elan eens alle ruimte te geven en te stimuleren.’’

Het zou goed zijn om dat oecumenische elan eens alle ruimte te geven en te stimuleren.

Hoe moet zoiets concreet gestalte krijgen? Ook daarover zijn de plannen al in gevorderde staat. ,,Binnen de Protestantse Kerk wordt een document opgesteld, iets als een actuele geloofsbelijdenis. Dat document geven we door aan gezichtsbepalende mensen in een ander kerkverband of geloofsgroep. Zij schrijven eraan verder. Op hun beurt geven ook zij de pen weer door. Gaandeweg groeit het document. Op een gegeven moment komt dan de nationale synode in beeld, waarop we praten over dit document en streven naar het maken van een helder statement van eenheid en verbondenheid. Bij dit gehele traject spreken niet alleen kerkelijk ‘hooggeplaatsten’ zich uit. Het grondvlak wordt er nadrukkelijk bij betrokken.’’
Volgens de synodepreses is het ,,broodnodig” om tegen elkaar te zeggen: de strijdpunten uit het verleden zijn vandaag niet meer de punten die ons scheiden. ,,De eigen traditie koesteren mag, daaruit putten is ook goed, maar niet om scheiding te maken en de ander buitenspel te zetten. Dat kán ook niet meer met een bevolking die voor zeventig procent niet meer weet waar het christelijk geloof om draait.’’
De Fijter wil niet meer dat er gedacht wordt in termen van ‘wij’ en ‘zij’, maar inclusief. ,,De broeders en zusters uit de charismatische traditie mogen niet ontbreken in de eenheid die ons voor ogen staat. Maar niet alleen zij, we willen ook nauwere banden met de migrantenkerken en de kleinere protestantse kerkgenootschappen die uit de Reformatie zijn ontstaan. In deze tijd hebben we elkaar hard nodig.’’ Zie ook: Calvijn als startmotor voor eenheid

2 comments
  • Dr.A. v.d. Beek schreef in zijn collum over ,geef elkaar de hand en uit de Bijbel een Doop enz., Ik wil u vragen of op deze synode een handreiking gedaan kan worden aan de leden van de pkn zich te laten dopen door onderdompeling bij een evangelische gemeente en dan blijven in de eigen pkn gemeente met behoud van alle rechten en plichten?Ik zit hiermede in een spagaat van zowel Bijbel t.o.v. pkn.In het geloof hebben ouders in gehoorzaamhied hun kind laten dopen en nu als volwassene- Dopen en vertrekken uit de pkn of niet laten dopen en ik zit met een probleem met God,want kinderdoop heb ik nog steeds niet gevonden in de Bijbel.Of moet ik het stiekem doen,dan lijkt het wel net als in de vervolgde chistenen. HELP mij uit dit kerkelijk probleem a.u.b.. Geef elkaar ook een doop handreiking als voortgang tot eenheid tot de Heere.Laat een vurig gebed tot de Heere uitgaan.Ik wens u met uw leden in de synode Gods aanwezighied toe.
    vriendelijke groet M.de Vries

  • Als we spreken over de doop zijn we gauw klaar. In de Bijbel worden alleen mensen gedoopt die tot geloof in Jezus gekomen zijn. Hijzelf gaf het voorbeeld. Mooier kan niet! Het woord van de Heer staat er bol van. Waarom moeilijk doen? Paulus e.a. geven toch de goede uitleg waarom? Zegen en groet, Cees sr.

  • Een bericht schrijven

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *