NIEUWS

RD: Nationale Synode krijg verder vorm

De Nationale Synode van 1618-1619

KAMPEN – De stuurgroep van de nationale synode heeft een uitnodigingsbrief verstuurd aan de kerken, met het verzoek een afvaardiging van 25 personen samen te stellen. Ook is „de oogst van het grondvlak” ingezameld, concludeert het Reformatorisch Dagblad.

De synode, die op 10 en 11 december in Dordrecht gehouden zal worden, „neemt steeds duidelijker vorm aan”, zo berichtten de initiatiefnemers maandag. De bijeenkomst zal gaan over het onderlinge geloofsgesprek en over het gesprek met de samenleving. De bedoeling is om een zogeheten ”boodschap voor de samenleving” op te stellen en aan te bieden aan een „belangrijk publiek persoon”.

De nationale synode (of ”protestants forum”) krijgt een voor iedereen toegankelijke openings- en slotviering. De kerken wordt gevraagd een delegatie van 25 representatieve personen naar Dordrecht te sturen, zodat aan de synode zelf ten minste 500 mensen zullen deelnemen. Daarbij zullen ook waarnemers van niet-protestantse kerken, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, aanwezig zijn. Initiatiefnemer ds. G. de Fijter ziet „zeer wel kans” om met zo’n grote groep tot een vruchtbare bespreking te komen. „We hebben daar een bepaalde methode voor in gedachten, maar het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen.”

De Credotekst die de stuurgroep eerder presenteerde, leidde tot een „stroom aan reacties.” Die zijn verwerkt tot het document ”De oogst van het grondvlak”. Rode draad in de reacties is volgens de stuurgroep het „grote verlangen” naar meer eenheid onder christenen, en de „moeite” met verdeeldheid.

Rode draad in de reacties is volgens de stuurgroep het „grote verlangen” naar meer eenheid onder christenen, en de „moeite” met verdeeldheid.

Uit enkele reacties blijkt dat de aard en de bedoeling van de Credotekst niet door iedereen even goed zijn begrepen, zo schrijft de stuurgroep. „Maar het is verheugend te lezen hoe in veel reacties wordt aangedrongen op een breder, dieper, rijker getuigen over Jezus Christus.” De tekst wordt echter niet herschreven: „Het had slechts de voorlopige functie om katalysator te zijn en is geen theologische of kerkelijke tekst waaraan verder geschaafd zal worden.”

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *