NIEUWS

Reint Breman, drager van de Nationale Synode (nieuwe stijl)

Het bestuur van de Stichting Nationale Synode heeft met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Reint Breman, schrijft voorzitter Gerrit de Fijter van de stichting.

“Vanaf het allereerste begin van de Nationale Synode heeft hij ons gestimuleerd in het zoeken van de éénheid van de christelijke kerken en de geloofsgemeenschappen. Hij zag heel scherp hoe belangrijk het is om op een vernieuwende manier te zorgen dat de boodschap van het Evangelie verder gedragen zou worden naar de komende generaties. En met vernieuwend bedoelde hij dat de boodschap zoals die compact is samengevat in de geloofsbelijdenis van Nicea en de daarop gegronde CREDO-tekst van de Nationale Synode. Die boodschap zou vertaald moeten worden naar de kerken, migrantenkerken en geloofsgemeenschappen alsmede de Nederlandse samenleving. Wij hebben hem altijd zeer gewaardeerd voor zijn visie om het grondvlak van de kerken/geloofsgemeenschappen bij de zoektocht naar éénheid te betrekken. Hij zei eens tijdens onze gesprekken ‘Zo hebben wij het in het bedrijf ook gedaan. We hebben geen onderscheid tussen mensen die aan de top van onze bedrijven staan en de mensen op de werkvloer. Wij horen allen bij elkaar. En samen kunnen we sterk staan. Doe het zo ook in de kerk en leg niet van alles van bovenaf op de plaatselijke gemeenten neer’.”

“Wij zijn Reint Breman dankbaar voor de inzet en passie waarmee hij  luisterend naar het Evangelie van Jezus Christus ons de mogelijkheden bood om de zoektocht naar éénheid vol te houden. Altijd weer wees hij op het verlangen van de Heere Jezus Christus Zelf naar de éénheid van allen die Hem wilden volgen.”

Namens het bestuur van de stichting en de stuurgroep Nationale Synode. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Ds. G (Gerrit) de Fijter, voorzitter

 

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *