NIEUWS

Een nieuwe nationale synode?

Voor Remonstranten is het een lastig concept. Wij hebben traumatische ervaringen opgedaan in onze geschiedenis. De Synode van Dordrecht (1618-1619) is het beeld van zo’n synode. Maar toen was er geen open gesprek, toen zijn de Remonstranten eruit gegooid.

Sterker nog: zij werden vervolgd en verbannen uit de Republiek. Als er een nieuwe synode komt, zou het goed zijn om wat reparatiewerk te verrichten. Voor ons hoeven er geen excuses te komen voor toen, maar het zou goed zijn, als we met elkaar uitspreken, dat we niemand meer willen veroordelen. Daar kan een vergadering van door Jezus geïnspireerde mensen toch niet voor bedoeld zijn!

De belijdenis die nu gemaakt is, is voor veel Remonstranten een brug te ver. De tekst sluit mooi aan bij de apostolische geloofsbelijdenis en is voor theologen te begrijpen. Maar sluit hij ook aan bij de mensen in deze moderne tijd? Moet je wel zo exclusief over het geloof in Jezus spreken? Weten we het allemaal wel zo zeker? Weten wij christenen het wel zoveel beter dan al die andere mensen?

Wie lid wordt van een remonstrantse gemeente hoeft niet in te stemmen met oude woorden, die moet zelf proberen onder woorden te brengen waar hij/zij in gelooft. De Remonstrantse Broederschap heeft wel een belijdenis, maar niemand wordt gedwongen om daarmee in te stemmen. Die belijdenis staat meer open voor de moderne mens die wel zoekt, maar het niet allemaal zo zeker weet. Kijk voor die belijdenis op: www.remonstrantenrotterdam.nl (dan verder => Remonstranten => belijdenis).

Tjaard Barnard, remonstrants predikant te Rotterdam

1 comments
  • De grootste fout die het christendom heeft gemaakt en nog maakt is, dat men christus ziet als God.
    Alleen de God van Israel is de enige God.
    Ieder mens heeft een eigen verantwoordelijkheid.

  • Een bericht schrijven

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *