NIEUWS

Korte metten: geloofsvertrouwen

Korte metten is een rubriek van de Leeuwarder Courant. Hierin vandaag aandacht voor de Nationale Synode. “Het zal nog een heidens karwei worden een brede protestantse ‘synode’ samen te roepen. Juist Nederlandse protestanten staan erom bekend om kerkscheuring op kerkscheuring te laten volgen. Met de wil om die kikkers in één kruiwagen te krijgen, getuigen De Fijter en zijn stuurgroep van een groot geloofsvertrouwen.”

De aankondiging van een Nationale Synode, over een jaar in Dordrecht, heeft alom de aandacht getrokken. Het gaat om een idee van predikant Gerrit de Fijter, oud-voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland. De Fijter stelt zich een brede, protestantse beweging van onderop voor. Hij noemt het wel een synode, maar wat hem voor ogen staat is een forum dat ook een gezamenlijke uitvalsbasis kan zijn van protestanten van allerlei snit die schouder aan schouder moeten laten zien ,,dat de samenleving op ons rekenen kan’’.

Vorige week presenteerde een achtkoppige stuurgroep zich, waarin mensen op persoonlijke titel zitten uit uiteenlopende kerken: van iemand uit de Gereformeerde Gemeenten (‘zwartekousenkerken’) tot een prominent lid van de vrijzinnige Remonstrantse Broederschap.

Hoewel het dus om een forum gaat, waarvoor koplopers uit tientallen kerken uitgenodigd zullen worden, is een duidelijke link gemaakt met de grote Nationale Synode van Dordrecht van 1618-’19. Die synode was bijeengeroepen door de Staten-Generaal na de religieuze onrust waarover ik gisteren schreef.

Die verwijzing naar de synode van ‘Dordt’ is niet gelukkig en leidt tot misverstanden. Dat blijkt al uit sommige commentaren. Het wekt de suggestie alsof de protestanten van nu weer naar macht streven, waarbij de in ons land zo gekoesterde scheiding van kerk en staat in het geding kan komen. Dat is niet de bedoeling, maar de indruk is wel gewekt.
Een gravure van ‘Dordt’ (waarop de bijgaande schoolplaat is gebaseerd) is ook gebruikt als basis voor de posters voor de nieuwe Nationale Synode. Dat is ook geen gelukkige keus. Het groepje mannen om de tafel in het midden zijn remonstranten, die daar in de beklaagdenbank zaten en uiteindelijk ook veroordeeld werden.

Die poster is helemaal vreemd, wanneer je bedenkt dat er onder vrijzinnigen sowieso al weinig enthousiasme was voor de nieuwe Nationale Synode. Het credo dat de stuurgroep presenteerde, vinden ze veel te dogmatisch. Tegelijkertijd vinden veel ‘zware’ gereformeerden dat stuk weer veel te licht, blijkt uit reacties in het Reformatorisch Dagblad.
Het zal nog een heidens karwei worden een brede protestantse ‘synode’ samen te roepen. Juist Nederlandse protestanten staan erom bekend om kerkscheuring op kerkscheuring te laten volgen. Met de wil om die kikkers in één kruiwagen te krijgen, getuigen De Fijter en zijn stuurgroep van een groot geloofsvertrouwen.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *