NIEUWS

NRC: Help, de kerken grijpen de macht

De redactie van het NRC Handelsblad krijgt het Spaans benauwd van kerkelijke eenheidsinitiatieven als die van de Nationale Synode. Haars inziens knabbelen ze aan de scheiding van kerk en staat. In een webcommentaar spreekt de krant haar zorg uit: Er moet niet uit het oog worden verloren dat de kerken bezig zijn met machtsvorming, en dus politiek bedrijven.

“Oog in oog met de nog altijd groeiende invloed van zowel ongelovigen als moslims proberen de christelijke kerken zich in eigen kring of onderling aaneen te gorden. Afgelopen maand zijn er maar liefst drie initiatieven genomen”, luidt het commentaar.

“In september was de Russische-orthodoxe archimandriet Ilarion op bezoek bij paus Benedictus XVI om te spreken over een gemeenschappelijk platform tegen de „zonde” van verdeeldheid en vrijzinnigheid. Deze stap wordt gezien als een ‘dooi’ tussen de kerken in Oost en West, die in 1054 scheurden en in de eeuwen daarna nog verder splitsten.

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) leeft eenzelfde verlangen. Sinds vorige week wordt daar gewerkt aan een nationale synode. De synode zou volgend jaar moeten worden gehouden. En wel in Dordrecht, precies daar waar de orthodoxie ooit in 1618 de macht greep. De eerste kerken hebben al laten weten hiervan niet gediend te zijn. Maar de initiator, een dominee uit Kampen, is hoopvol. „Gods Geest zal ons mogelijk nog versteld doen staan”, meent hij.”

Lees verder op NRC.nl

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *