NIEUWS

‘PKN moet remonstranten excuses aanbieden’

De Protestantse Kerk in Nederland dient aan de remonstranten excuses aan te bieden voor het verleden, vindt ds. Jan Offringa, voorzitter van de protestantse theologenbeweging Op Goed Gerucht. Hereniging van de Protestantse Kerk en de Remonstrantse Broederschap kan volgens hem op termijn niet uitblijven.

Offringa houdt zijn pleidooi vrijdagmiddag in de Geertekerk in Utrecht tijdens de remonstrantenlezing. Die wordt verzorgd door drie theologen van Op Goed Gerucht – ,,misschien wel de remonstranten van de PKN’’.

Volgens Offringa is er alle reden tot excuses.

,,Bij lezing van de Dordtse Leerregels voelt, voor hoever nog begrijpbaar, het overgrote deel der protestanten tegenwoordig meer voor de remonstrantse visie.’’

Bovendien is Arminius, de wordt beschouwd als geestelijk vader van het remonstrantisme, onlangs vanuit ,,onverdachte huize’’ door de christelijk-gereformeerde kerkhistoricus William den Boer ,,geportretteerd als een uitgesproken protestants theoloog’’.

Offringa refereert vanmiddag aan het excuus dat voormalig scriba dr. Bas Plaisier vorig jaar maakte aan pinkstergelovigen en de daaropvolgende omhelzing van voorzitter ds. Gerrit de Fijter en pinkstervoorman Peter Sleebos tijdens de protestantse synode.. ,,Zoals u hebt kunnen lezen, gaan er regelmatig excuses heen en weer tussen allerlei kerken. Wat ons betreft begint de PKN bij het begin: de Remonstranten. De nationale synode waartoe onze voorzitter De Fijter heeft opgeroepen wordt wat mij betreft in 2010 gehouden, het liefst in Dordrecht. Te beginnen met een rehabilitatie van Arminius, en uitmondend in een uitgestoken hand en een onvermijdbare knuffel.’’

Offringa vindt 2010 een mooi symbolisch jaar omdat het dan vierhonderd jaar geleden is dat aanhangers van Arminius een verzoekschrift of ‘remonstratie’ indienden bij de Staten van Holland in het kader van de toen spelende twist over de verkiezingsleer. Door de synode van Dordrecht in 1618-1619 stelde de Dordtse Leerregels als veroordeling van de remonstranten. Een traject van hereniging tussen 2019 en 2019 kan dan volgens Offringa niet uitblijven.

De remonstranten draaiden vijf jaar mee in het Samen-op-Wegproces dat uiteindelijk leidde tot de vorming van de Protestantse Kerk. Ze haakten begin jaren negentig af vanwege de Dordtse Leerregels, het officieel nog geldende belijdenisgeschrift, het toen nog geldende verbod op het zegenen van homorelaties en de volgens hen te exclusief christelijke visie op Israël.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *