NIEUWS

Volkskrant: De kerk als heidens karwei

Gerrit de Fijter noemde het een ‘heidens karwei’ protestants Nederland bij elkaar te brengen. Het inspireerde Thomas von der Dunk van de Volkskrant in de pen te klimmen. “Zou De Fijter het ironische gehalte van de gebezigde uitdrukking hebben beseft?”

Na vierhonderd jaar is het dan eindelijk zo ver: er komt een nieuwe Synode van Dordrecht. Nu niet met de bedoeling om op basis van de Ware Leer de protestanten in remonstranten en contraremonstranten te splijten, maar nu om hen, inmiddels vele volgende splijtingen verder, weer een beetje te verenigen.

Amper was evenwel de aankondiging van PKN-voorzitter De Fijter, predikant te Kampen, de deur uit, of er stond nieuw splijtwerk voor de deur. Beluister zijn boze collega De Marie uit Zwolle, slechts één stad verderop, met het oog op het mede-uitnodigen van de remonstranten, in de Volkskrant van 21 oktober: ‘Hier wordt eenheid gesuggereerd, waarbij de dwaling onder tafel blijft.’ Dat schiet dus niet op. De Fijter, die aanvankelijk vanuit Dordt zelfs een brug naar Rome had willen slaan: ‘Het wordt een heidens karwei om zo veel mogelijk protestantse kerken om de tafel te krijgen’

Lees verder.

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *