NIEUWS

Volkskrant: Terug naar Dordrecht

In het hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant van vandaag aandacht voor de Nationale Synodeplannen. De krant schrijft dat de Nationale Synode wellicht kan bijdragen aan een debat over de Nederlandse identiteit. Immers, een eenduidig protestants geluid is daarin welkom. De Volkskrant ziet echter ook risico’s.

De hoofdredactie schrijft: “Het is aan niet-gelovigen nauwelijks nog uit te leggen waar de meningsverschillen tussen de verschillende gereformeerde denominaties over gaan. Het maakt de kerk in ogen van velen tot een wereldvreemd, achterhaald instituut. Tegelijkertijd is een debat over de Nederlandse identiteit niet goed mogelijk zonder oog te hebben voor de invloed van het protestantisme op de Nederlandse cultuur.”

Ook klinkt er een waarschuwing. “De voorgeschiedenis van de PKN leert dat al te ambitieuze doelstellingen de verdeeldheid juist kunnen aanwakkeren. Daar tegenover staat het risico dat de synode uitmondt in een vrijblijvende verklaring waar niemand zich een buil aan kan vallen, waarna iedereen zich weer in zijn eigen afgescheiden kerk terugtrekt. In beide gevallen zal dat het aanzien van de kerk niet ten goede komen.”

Lees hier het volledige commentaar.

Hoofdredactioneel commentaar in de Volkskrant

Hoofdredactioneel commentaar in de Volkskrant

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *