NIEUWS

Het geeft hoop dat God inderdaad trouw is

Wat mij aanspreekt is dat God mijn Schepper is. Ik ben geen toeval, ik ben niet anoniem,
maar ik heb een naam en een doel.

Dit credo begint niet met ‘ik’, maar met ‘Hij’. God staat centraal, niet wij. Maar het woord ‘Hij’
geeft voor mijn gevoel afstand. Als ik mijn vader aanwijs of over hem vertel, dan gebruik ik zijn
naam. “God is onze Vader; de Schepper en oorsprong van alle leven”. Heel persoonlijk.

Voor mij geeft de zin “waar wij God vergeten en verlaten, verliezen we de zin van ons bestaan”, heel treffend weer wat zonde eigenlijk is. De tussenzin “dat doen we al sinds mensenheugenis” voegt daar voor mij niet zoveel aan toe en zet de boodschap van de zin in een andere context.

Ik weet niet of ik het eens ben met het feit dat het kwaad zich daar per definitie breed maakt. Ik associeer mensen die ‘zonder zin’ (zonder God) leven niet gelijk met ‘liefdeloos,ontrouw en gewelddadig’. Een mens die God vergeet krijgt andere doelen, maar ik vraag me af of deze doelen zijn samen te vatten in liefdeloosheid, ontrouw en geweld. Gevoelsmatig kan ik me voorstellen dat op een mens die God verlaat (met opzet), deze termen van toepassing zijn. Ik vind het een lastig punt, vooral als ik me voorstel dat ik dit stukje zou delen met iemand die niet gelooft in God. Maar wat mij hoop geeft is dat God inderdaad trouw is aan alles wat hij gemaakt heeft. Heel bijzonder. Ik vind het mooi verwoord dat wij naast anderen mogen gaan staan, niet onder of boven, maar naast elkaar. Onder Zijn zorgende hand, vertrouwen.

Jezus Christus
Graag zou ik aan anderen willen vertellen dat wij in Jezus Gods verborgen hartklop horen. Prachtige zin! Jezus laat ons zien wie God is, dat maakt het Nieuwe Testament zo bijzonder.Hij heeft onze schuld op zich genomen. Jezus is de rechtvaardige, maar dekt dat in dit credo de lading dat Hij volledig zonder zonde was?
Jezus is onze verlosser, de dood heeft inderdaad niet meer het laatste woord. Hij is opgestaan! Ik zie het leven van Jezus, Zijn sterven en Zijn opstandig als dé ommekeer in demenselijke geschiedenis. Een deur in de muur van dood en schuld vind ik een mooievergelijking wat mij betreft wel licht uitgedrukt; Hij heeft de volledige muur neergehaald, door onze zonden op zich te nemen. De toegang is vrij, geen barricade.
De Heilige Geest

Ik vind het mooi dat in deze tekst het woord ‘Pasen’ en hier ook ‘Pinksteren’ genoemd wordt.
Ik geloof in de gaven van de Heilige Geest. Ik geloof ook in de vruchten van de Heilige Geest (Galaten 5 vs 22), dit wordt niet genoemd.

Mij inspireert dat de Heilige Geest ons, met Jezus als voorbeeld, brengt bij onze naaste. Niet ieder voor zich, maar samen. Geen individualisme, maar gemeenschap. Wat mij opvalt is dat het stukje “dat brengt ons bij onze naaste om…” (onder God de Vader) overeenkomt met deze alinea “dat spoort ons aan naast anderen te gaan staan”.

Ik zie de Heilige Geest ook als onze Trooster, dat mis ik in dit stukje tekst. Dit evangelie mag ons inderdaad verheugen en ik deel dat het bedroevend is dat de eenheid in Christus onder ons zo gebroken is.

Man en vrouw, 28 en 27 jaar, Jongerenwerkers binnen de Vrij Evangelische Gemeente

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *