NIEUWS

Een getuigenis dat bemoedigt en richting kan geven

Voor bezinning is gekozen voor een credo ‘WIJ GELOVEN IN DE LEVENDE GOD: VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST’ samengesteld door een stuurgroep uit de Prot.Kerk in Ned., Geref. Kerken vrijgemaakt, Geref. Gemeenten, Remonstrantse Broederschap, Christelijke Geref. Kerken en Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

Men wil in 2010 een synode (samenkomst) beleggen, die zal uitmonden in de opstelling van een boodschap/verklaring gericht aan de Nederlandse samenleving, tegen de geest van afbraak en moedeloosheid in. Een credo, een getuigenis dat bemoedigt en richting kan geven.
Enkele opmerkingen naar aanleiding van dit credo:
– God de Vader: Dit gedeelte sprak de vergadering erg aan en vond men erg inspirerend.
Vooral de zin: “Toch blijft God trouw aan wat Hij schiep”. Van God de Vader wordt een positief beeld gegeven.

– Jezus Christus: Op de regels: “ Hij heeft onze schuld op zich genomen en gedragen, aan het
kruis van Golgotha ons weer met God verzoend” reageerde men verschillend. De één vond het fijn, zinvol, dat die regels er in stonden, de ander had er moeite mee. “Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn fouten”. Jezus is niet gestorven voor onze zonden, maar door onze zonden. Desondanks was er grote waardering voor het schrijven, omdat het door zo verschillende kerken was samengesteld.

– De Heilige Geest: Het is goed dat de Geest in dit credo meer aandacht krijgt dan in de
Apostolische geloofsbelijdenis. Misschien dat dit gedeelte verdeeld moet worden in tweeën. Na de spatie zou het opschrift ‘De Kerk” ingevoegd kunnen worden.

Het is een goede zaak als we met dit Credo naar buiten de uitstraling hebben dat we het met elkaar eens zijn. In dit kader wordt een gedeelte uit een artikel aangehaald: ‘Uit een synodebijeenkomst moeten geïnspireerde mensen naar buiten komen, geen papieren. Oecumenisch ideaal? Het zou fantastisch zijn als kerken volmondig erkennen en openlijk uitspreken dat ze heel verschillend zijn en dat ze tegelijkertijd niet schromen naar elkaar te verwijzen”aldus drs. J. Heuvelink van de Oranjekerk in Amsterdam (bulletin Oikomene).

Raad van Kerken te Heereveen

1 comments
 • Geachte Raad van Kerken te Heerenveen,
  Begin in de aanhef van dit artikel, van de hand drsJ.Heuvelink; De reactie op de regels ,,Hij heeft onze schuld gedragen aan het kruis op Golgotha, is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar toch?
  Als we zelf de eigen verantwoordelijkheid moeten dragen voor de zonde in ons leven, ziet het er niet best uit.
  De zondeloos geschapen eerste mens Adam is in zonde gevallen, door te eten van de boom des levens in het midden der hof. Waarvan God het verboden had om daarvan te eten. Hij en zijn vrouw Eva werden daarom verdreven uit de hof.
  Door die éne daad van ongehoorzaamheid is de dood doorgedrongen naar álle mensen ( Rom.5:19). werden daardoor zondaar. Gelukkig is na de wet die er bijgekomen is,zodat de overtreding toenam; is de genade meer dan overvloedig geworden-Prijst God voor Zijn genade- de dood door onze zondige natuur is door Jezus Christus de Rechtvaardige Zijn offerbloed, door God de Vader aanvaard, en heeft zó onze schuld verzoend.
  ,Zonder verzoening is er dus geen voldoening.,
  Het Heil is echter uit de Joden maar door hun struikeling ging het heil naar de heidenen ( Rom.11:11-24). Doch ook door de bekering der heidenen en het behoud van Israël Rom 11:25-36 zal het worden, Eén Herder en één kudde.
  Als onderpand van ons allerheiligst geloof krijgen we als onderpand de Heilige Geest van boven. Die h. Geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gos zijn geworden. Die H. Geest zal ons ook leiden tot de volle Waarheid n.m.l. Jezus Christus, in wien alle schatten van Wijsheid verborgen zijn. Heerlijk zo’n levende relatie te mogen hebben, het is voor ieder die gelooft, dat Jezus de Opgestane Heiland der wereld is.

 • Een bericht schrijven

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *