NIEUWS

“Als het doel is elkaar de hand te reiken, juich ik dat van harte toe”

Vooraf wil ik opmerken dat dit initiatief mij zeer aanspreekt, wanneer dit credo er toe zou leiden dat we beter in staat zijn een christelijk geluid in de samenleving te laten horen, zou dat grote winst zijn.

Tegelijkertijd wil ik een relativerende opmerking maken. Uit de leeswijzer blijkt dat het streven is de verdeeldheid te verminderen c.q. op te heffen. Wanneer dat impliceert dat gestreefd moet worden naar het opheffen van grenzen tussen verschillende kerkgenootschappen acht ik dat een te ver reikende en ook niet noodzakelijke ambitie.

Wanneer het doel is elkaar daar waar mogelijk over kerkgrenzen heen de hand te reiken, juich ik dat toe.

Wel ben ik van mening dat de apostolische geloofsbelijdenis door dit credo niet zou moeten worden vervangen, als dat al de bedoeling zou zijn, maar een plaats daarnaast zou kunnen krijgen.

Man, 57 jaar, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *