NIEUWS

Altijd op zoek naar nieuwe schatten

Vanuit de geloofsgemeenschap waar mijn wortels liggen en waarin ik vertoef, hecht men niet aan hoogdravende woorden, die niets zeggend kunnen overkomen en eerder afstoten dan toenadering zoeken.
Echter in onze beginselverklaring staat dat “wij steeds opnieuw nieuwe schatten aan de oude willen toevoegen”. Daarom is het goed na te denken over het verzoek iets te zeggen wat het Credo bij mij losmaakt.In het eerste deel: God de Vader raken mij 2 elementen in het bijzonder:
1e Schepper en oorsprong van alle leven, heeft ons de aarde toevertrouwd om die te beheren en behoeden.
God is voor mij de Schepper van alles, de aarde, en alles wat daarop te vinden is. Essentieel voor mij is dan ook om die aarde en met haar bewoners goed om te gaan.
Eind jaren 80 was er de beweging: Vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping: als rentmeester is de aarde, en je medemens en dier, toevertrouwd en vanuit die oorsprong ga je er goed mee om. En dat rentmeesterschap blijft, door de jaren heen, waar je je ook bevindt, welke leeftijd je hebt; ieder heeft zijn verantwoordelijkheid hierin.

2’: toch blijft God trouw aan wat hij schiep.
God is trouw, door alles heen, welke rotzooi wij er van maken, van de aarde, ons leven.
Als ik Hem vergeet, even niet nodig heb, het te druk heb met mijzelf, blijft hij wachten. Hij is trouw, tot in de dood. Dit deel doet mij denken aan Psalm 139:2: “Gij zijt zo diep vertrouwd met mij…..en altijd weer komt Gij mij tegen” . Niet ik kom Hem, maar Hij komt mij tegen.
In het tweede deel raakt mij: Jezus de rechtvaardige.

Hij heeft ons voorgeleefd. Dit verwijst naar de verhalen in het Nieuwe Testament, waar je je hart kunt ophalen aan de verhalen die daar over Jezus geschreven staan. Het zijn voor mij gelijkenissen, verhalen die mij iets te zeggen hebben. Het is de kunst om dat te ontdekken. Door die betekenis er aan te geven kun je proberen te leven zoals Jezus het ons voorgeleefd heeft. Het lukt bijna niet, hij is mijn grote voorbeeld.
Als het leven zwaar is, je zelf geen uitkomst ziet is het een roep naar Hem: kom Heer Jezus, kom! Ik zie er naar uit!


Het is elke zondag Pasen, steeds opnieuw wordt gemeld dat Jezus voor onze zonden stierf en een verbinding maakte met God door op te staan uit de dood. Zonder Pasen geen eeuwig leven!
In het derde deel raakt mij “ De Geest kwam en komt met een regen van gaven” . Zonder hem kunnen we niets, met hem kunnen we bergen verzetten, in Jezus’ naam.

In onze traditie is de Heilige Geest lange tijd op een zijspoor gezet, er werd niet veel over gesproken. Juist door het volgen van de Alphacursus heb ik zelf ervaren wat de Geest kan. Het heeft mij geleerd afhankelijk van hem te leven waardoor mijn leven vol raakte van de Heilige Geest.
Wat een voorrecht om de Heilige Geest in je leven te weten en zo met Jezus Christus verbonden te zijn.

Vrouw, Vrije Evangelische Gemeente

1 comments
  • Beste Mvr,
    Mooie reactie op -het Credo-. En dat u via een Alpfa cursus ook de grote schat kon toevoegen t.w. de H. Geest, dewelke ons zal leiden tot de volle Waarheid welke de door u geprezen Jezus (ook is) in Zijn volheid van Liefde en genade.
    Het is dan zelfs iedere dag Pasen en Pinksteren tegelijk.

  • Een bericht schrijven

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *